29 4 Vrachten enz. 1 Arbeidsloon was: 3,60 0,42 3,69 2,76 7,77 8,31 5,34 8,47 4,83 7,80 in 1922 1923 1924 1925 1926 75.346.940 m3 69.892.640 5.454.300 m3, 4.125.348 1 a f 2,30“ HOOFDSTUK IV. GASPRODUCTIE. In dit jaar werden voor distillatie gebruikt: 129.687.000 kg steenkolen; voortgebraeht zijn 55.369.040 m3 koolgas of per 1000 kg kolen 426,94 m3. Voor de fabrikatie van geearbureerd cokesgas werd ver bruikt: 4.097.841 liters gasolie voor carburatie en 218.764 hl cokes voor de generatoren. Voortgebracht zijn: 19.977.900 m3 cokesgas; per 1000 in3 cokesgas werd verbruikt 205,1 liter gas olie en 10,9 hl cokes voor de generatoren. Het gemiddeld speci fiek gewicht van het cokesgas was 0,611, het koolzuurgehalte 5,67 26,51 van de geheele gasproductie was cokesgas. In het geheel zijn voortgebraeht 75.346.940 m3 gemengd gas. Wanneer de dagelijks verkregen hoeveelheden gas worden her leid tot een temperatuur van 60 gr. F. en een barometerstand van 760 mm, dan zijn voortgebracht 75.839.130 m3 gas. Voor de resultaten van het onderzoek naar het specifiek ge wicht en calorisch vermogen van het gas wordt verwezen naar bijlage I. In dit jaar werd gemaakt Vorig jaar In 1931 dus meer dus een toename van 7,80 De vermeerdering der gasproductie in de laatste 10 jaren in 1927 1928 1929 1930 1931 De vermeerdering der gasproductie over 1931 in vergelijking met 1916 bedraagt 17.336 De uitgaven voor de aangevoerde gasolie hebben bedragen: 4.125.348 1 a f 2,21” 1 f 91.542,33 3.590.18 f 95.132,51 47,71 4.125.348 1 a f 2,30’ 1 f 95.180,22 De ontvangen gasolie kostte dus per 100 1 f 2,30’ tegen f 3,174 in het vorige jaar. De verwerkte olie kostte f 2.581 per 100 1 tegen f 3,21 in 1930. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 692