29 5 HOOFDSTUK V. COKES EN ZIFTSEL. De grootste gasproductie per etmaal was op 24 December 1931, ui. 269.090 m3, waarvan 183.840 m3 koolgas en 85.250 m3 cokes- gas. Dien dag waren in werking 30 ovens met 131 kamers, be nevens 3 cokesgastoestellen. De kleinste gasproductie was die op 25 Mei 1931, nl. 155.950 m3. Op dien dag werd geen cokesgas gemaakt. In werking waren toen 24 ovens met 96 kamers. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Parelcokes. Cokes. Ziftsel. 123.000 2.000 7.000 269.042 183.476 1.697.189 271.042 190.476 770.834 23.303 86.820 Bleef in voorraad op 31 December 1931 4.000 133.500 500 Cokes werd verbruikt voor: ovens generatoren cokesgasfabrieken stoomproductie kantoren en diverse gebouwen filterinrichtingen verwarming teertank dienstwoningen Ziftsel voor: stoomproductie koolteerdistillatie Parelcokes voor: stoomproductie filterinrichtingen dienstwoningen kantoren en diverse gebouwen koolteerdistillatie 510.948 218.764 39.485 779 144 689 25 22.645 26 292 310 30 86.145 675 1.563.932 10.257 926.355 792.855 247.739 247.239 103.656 99.656 Op 1 Januari 1931 was in voorraad De 129.687.000 kg gedistilleerde kolen hebben opgebracht aan cokes (met inbegrip van ziftsel) 2.016.450 hl, zijnde per 100 kg kolen 1,555 hl Aangevoerd werd Beschikbaar voor verkoop Verkocht werden Hectolite r s.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 693