29 6 Bezorgd 792.855 HOOFDSTUK VI. PARTICULIER GASVERBRUIK. Het aantal gasverbruikers bedroeg: HOOFDSTUK VII. Aantal gasver bruikers. 100 kg kolen gebruik noodig 0,075 hl ziftsel. in 1931 tegen 1930 454.054 2.839 35.721 203 lichten. 204 735.982 3.175 53.698 volgt: 92,83 0,40 6,77 100,— 4073 4068 9 lichten 10 184 Bovendien zijn nog in gebruik 320 zg. tusschenmeters met 2338 meterlichten. In het aantal verbruikers is één met eigen meter begrepen. Het gemiddeld aantal lichten (meter en abonnement) per ver bruiker bedroeg op 31 December 1931 9,06 tegen 8,73 op 31 De cember 1930. PUBLIEKE VERLICHTING. Aanwezig waren op: 31 December 1931 1 lantaarn(s) met 9 lichten 2 „5 was voor een: avondlicht. 2013% 1991% 49 lantaarns 31 December 1930 50 Het totaal aantal branduren Cokesaflevering. Gehaald op contract kaartjes I 4.022 300.241 492.614 (37,87 (62,13%) leverden na aftrek van hetgeen voor eigen was 0,612 hl cokes, 0,189 hl parelcokes en De verkochte 792.855 hl cokes werden af geleverd als 281.928 336 17.977 VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. DATUM. TOTAAL. Verschil 5 29 15 1 99 99 99 Over abonnements- lantaarns. Aantal abonn. 128 133 Aantal lichten. 195 224 Aantal meters. 71.604 7,60 O/o Aantal lichten. Aantal meters. Waaronder voor eigen gebruik. Aantal lichten. 2.682 2.697 99 nachtlicht» 47 i 48 I 4- 4.027 I 3,74 0/0 46 4 met 111.842 11.013.899 107.815 I 942.295 99 Over gewone en penningmeters. 31 Dec. 1931 111.9701 31 1930 I 107.948

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 694