29 7 HOOFDSTUK VUL GASLEVERING. De gasaflevering blijkt uit den volgenden staat: 7.764.961 8.097.261 kg Bleef in voorraad op 31 December 1931 HOOFDSTUK IX. KOOLTEER. Op 1 Januari 1931 was in voorraad De 129.687.000 kg gedistilleerde kolen hebben op gebracht Zijnde per 100 kg kolen 5,99 kg. Beschikbaar ten verkoop Af geleverd werd Verbruikt werd voor distillatie 332.300 kg Productie en aflevering. Afgeleverde hoeveelheden. 6.908.911 kg 527.350 7.436.261 661.000 kg VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 85,287 64.292.427 0,089 Rijswijk 1.841.115 2,442 1.841.115 2,442 Loosduinen 4.709.400 6,247 4.709.400 6,247 De Gemeente: 1.000.586 1,328 382.948 0,508 Eigen verbruik 382.948 0,508 3.156.864 4,188 3.156.864 4,188 75.383.340 100,— 75.383.340 100,— Totalen in m3. 1,236 0,092 Particulieren: Over gewone meters, voor verlich ting, verwarming, industrie enz. Over penningmeters Over muntmeters in gymnastiek lokalen Zonder meters, abonnementen Zonder meters, illuminatiën Over gewone meters, voor verlich ting, verwarming enz Zonder meters, abonnementen Voor publieke verlichting 47-566.661 16.657.904 928.014 3.513 69.059 383 66.376 1.103 In 0/0 van het geheel. In o/o van het geheel. Hoeveel heden in m3. Afgeleverd aan: Verlies en volume ver mindering wegens gasdroging 63,100 22,098

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 695