29 8 23.705 kg Te zamen 7.172 hl 31.596 1 Hiervan werd afgeleverd Bleef in voorraad op 31 December 1931 Productie en aflevering. Productie en aflevering. De voorraad gedistilleerde teer bedroeg op 1 .Januari 1931 De 527.350 kg koolteer brachten op aan gedistil leerde teer Afgeleverd werd Bleef in voorraad op 31 December 1931 HOOFDSTUK X. COKESGASTEER. Op 1 Januari 1931 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Verbruikt werd Te zamen Hiervan werd afgeleverd 374.161 kg en verbruikt53.231 948.905 kg 480 427.392 73.129 kg 1.870 kg 1.524.076 1.555.672 1 1.503.705 51.967 1 190.374 kg 833.157 1.023.531 kg 289.568 296.740 hl 292.028 4.712 hl 476.816 500.521 kg 50.534 52.404 kg 31.150 21.254 kg 949.385 74.146 kg Bleef in voorraad op 31 December 1931 De voor raad teerolie bedroeg op 1 Januari 1931 De 476.816 kg gedistilleerde teer brachten op aan teerolie Te zamen Van deze hoeveelheid is geconcentreerd Bleef in voorraad op 31 December 1931 De voorraad geconcentreerd ammoniakwater be droeg op 1 Januari 1931 De 292.028 hl slap gaswater brachten op aan ge concentreerd ammoniakwater Te zamen Bleef in voorraad op 31 December 1931 HOOFDSTUK XI. AMMONIAKWATER. De voorraad slap ammoniakwater bedroeg op 1 Ja nuari 1931 De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben opge bracht VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 696