2 8 October. 12 October. 19 October. 4 November. 4 November. 9 November. 16 November. grens- 23 November. 28 November. 30 November. 7 December. 12 December. 27 September. 1 October. 5 October. 7 October. 50-jarig bestaan van de Doopsgezinde Gemeente. 400-jarig bestaan van den Raad van State. Begin van den afvoer van vuil naar Drente. Verkiezing van de Commissie uit de ingezetenen voor de grenswijziging. Opening van de 3de Ambachtsschool aan de Zwaardstraat. Installatie in het Vredespaleis van het eerege- rechtshof voor journalisten. 25-jarig bestaan van de Gemeentelijke Arbeids beurs. Officieele opening van het 5 October in gebruik ge nomen Gemeentelijk Verzorgingshuis aan de Laan van Meerdervoort (voormalig Kinderzie kenhuis). Het landgoed „Ockenburgh” voor het publiek opengesteld. De Commissie uit de ingezetenen spreekt zich vóór de grenswijziging uit. De Gemeenteraad spreekt zich vóór de wijziging uit. Installatie van het Nationaal Crisiscomité door H.K.H. Prinses Juliana. Installatie van het Haagsche Crisiscomité door den Burgemeester. Aankoop door de Gemeente van de buitenplaatsen „Overvoorde”, „De Voorde” en „Steenvoorde”. Opening van het Laakkanaal. 25-jarig bestaan van de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 6