29 I 14 VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. BATEN. Artikel I. a. f 5.752.500,— f 5.719.800,88 f 5.981.630,28 1.820,— f 6.022.500,— f 5.979.810,28 f f f 1.207.125,— f 1.132.239,68 Artikel III. f f 170.000,— 183.540,75 f 731.000,— 53.000,— f 784.000,— f 823.757,32 Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932, Bijlage No. 343 Artikel II. Opbrengst van nevenproducten. Cokes met vervoerloon Cokes voor eigen verbruik Koolteer Ammoniakwater en zwavelzuren ammoniak Cokesgasteer Afgewerkte ijzeraarde Diversen Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 1.000,89 222.303,10 165.896,62 224.854,55 26.161,41 593.467,50 325.936,35 168.833,66 4.620,15 25.414,01 13.803,73 164,28 142.466,95 19.232,55 3.452,95 96.676,95 5.000,— 110.000,— 135.000,— 20.000, - 538.250,— 364.500,— 120.312,50 110.000,— 59.062,50 10.000,— 5.000,— 1.000,— 220.000,— 165.000,— 150.000,— 25.000,— a. b. c. d. e. f. g- a. b. c. d. e. f. Af: Waardeverschil der voorraden op 1 Januari en 31 December 1931 Opbrengsten uit de distributie. Leidinghuur Meterhuur Prijsverschil voor muntgas Werken voor rekening van anderen Diversen Opbrengsten uit contract voor gaslevering aan de Haagsche Maatschappij voor Gas- distributie Opbrengst van gas. Aan particulieren over gewone meters b. Idem over penningmeters c. Aan de Gemeente voor hare gebouwen iZ. Idem voor de publieke verlichting e. Aan Rijswijk f. Aan de Haagsche Maatschappij voor Gas distributie g. Voor eigen verbruik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 702