29 15 VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. BATEN. Artikel IV. Rente van kasgeld, disconto enz. f f c. 200,— 212,85 f f 20.122,74 22.700,— Artikel V. Bijzondere inkomsten. f f f 85.600,— f 92.614,48 Begroot belrag. Werkelijk bedrag. 500,— 100,— 5.000,— 80.000,— 17.500,— 5.000,— 15.124,28 4.785,61 563,52 390,— 10.942,12 80.718,84 a. Rente van kasgeld b. Disconto enz Rente van de coneessionaresse der gas levering voor Rijswijk i. Nog geïnde, reeds af geschreven vorderingen b. Huuropbrengst gebouwen en terreinen c. Diversen d. Verhaal van pensioenbijdragen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 703