29 16 VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. LASTEN. Artikel I. f h. f 2.440.375,— 35.000,— f 2.405.375,— f 2.246.588,26 Artikel II. a. f 55.000,— f 10.285,27 b. c. f 136.000,— f 98.007,61 a. f 40.000,— f 36.411,20 b. 500,— klachten, metervulling Transporteeren f 315.500,— f 340.299,68 Begroot bedrag. 100.000,— 25.000,- Werkelijk bedrag. Af: Verlaagd bij Raadsbesluit van 26 October 1931, Bijlage No. 634 Kosten van verwerking en aflevering van nevenproducten. Kosten der zwavelzure ammoniakbereiding en der concentratie van ammoniakwater. Kosten op de verwerking en aflevering van cokes Diversen 80.000,— 165.000,— 30.000,— 75.000,— 6.000,— f 1.381.934,98 197.198,82 238.921,78 199.198,47 2.279,65 55.250,18 56.201,70 214.268,67 33.418,11 113.281,35 58.523,03 78.334,80 9.387,54 1.468.750,— 235.000,— 227.375,— 301.500,— 4.000,— 78.750,— a. b. c. d. e. f. g. Fabricatiekosten. Steenkolen ter distillatie Diversen voor de koolgasfabricatie Arbeidsloonen voor idem Gasolie en cokes voor de cokesgasfabricatie Diversen voor de cokesgasfabricatie Arbeidsloonen voor de cokesgasfabricatie Kosten van centrale stoomproductie, elec- trieiteitsproductie en watervoorziening Gaszuiveringskosten Artikel III. Distributiekosten. Plaatsen, afnemen en verwisselen van me ters Veranderingen en verhuizingen van munt- gasinstallatiën c. Behandeling van enz d. Werken voor rekening van anderen e. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 704