29 17 1 VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. LASTEN. f 340.299,68 f 315.500,— 185.000,— 212.781,74 500.500,— f 53.000,— f 553.081,42 f 553.500,— Artikel IV. Onderhoudskosten. f f 63.989,53 f f 502.500,— 494.973,87 f f 766.313,23 765.000,— op 416.412,— 391.247,36 3.500,— 3.430,53 f 1.242.347,01 f 1.261.412,— Transporteeren Artikel V. Algemeene Onkosten. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Transport Kosten uit contract voor gaslevering aan de Haagsche Maatschappij voor Gasdistri butie 2.199,30 1.702,96 64.237,95 11.226,74 667,79 9.418,63 4.000,— 5.000,— 55.000,— 22.756,65 320.042,30 7.584,93 59.287,30 10.000,— 325.000,— 10.000,— 50.000,— 1.000,— 80.000,— 328,46 12.887,22 10.000,— 1.500,— 15.000,— 500,— 12.000,— Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932, Bijlage No. 343 a. Jaarwedden b. Vergoeding voor overwerk en dienst vrjje dagen c. Hulppersoneel d. Ziekengeld en uitkeering bij ongevallen. e. Vergoedingen aan de Gemeente wegens: 1°. kosten van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten 2°. premiebedragen aan het Gemeentelijk Brandverzekeringsfonds 3°. premiebetaling voor verzekering van automobielen voor wettelijke aanspra kelijkheid jegens derden 4o. betaalde grond-, dijk- en polderlasten a. Distributiestation b. Fabriek Trekvliet c. Gebouwen Kazernestraat en Willemstraat d. Stadsbuizennet e. Muntgasinstallatiën f. Gasmeters g. Gereedschappen en instrumenten Kazerne straat h. Meubelen idem i. Automobielen en motorrijwielen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 705