29 18 4 VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. LASTEN. f Transport 1.261.412,— f 1.242.347,01 f. f 1.585.000,— f 1.564.847,88 Artikel VI. Renten. a. f 581.048,09 f 560.239,73 b. 34.912,13 35.190,17 c. 1.893’65 f. f 640.500,— f 620.036,32 Af: Overgebraclit naar Art. Ill Sub f der Lasten 70.000,— 72.628,— f 570.500,— f 547.408,32 Begroot bedrag. 70.000,— 25.000,— 40.588,— Werkelijk bedrag. memorie 1.919,05 11.557,60 11.063,13 25.800,56 9.055,29 66.957,47 14.804,01 19.260,82 39.010,99 2.098,74 11.649,64 11.063,13 n. o. 20.000,— 40.000,— 2.000,— O. h. i. j. Kapitaal A. Nieuwe schuld, aangegaan na 1 Januari 1907 Kapitaal B. Oude schuld, aangegaan vóór 1 Januari 1907 Kapitaal C. Vroegere reserve Bedrijfskapitaal Voor door de Gemeente tijdelijk verstrekt kasgeld Vergoeding voor waarborgsommen 71.803,06 27.406,71 46.303,22 35.000,— 11.000,— 65.000,— 15.000,— d e. k. l. m. Bureaukosten, drukwerk en kantoorbehoef ten Bewaking en toezicht Verlofgelden Vaeantiebijslag Onkosten en arbeidsloonen voor assistentie meteropneming en geldinning Onkosten magazijnen en werkplaatsen Huren en retributiën Schoonhouden, opruimen, drinkwater, tele foon, diverse huishoudelijke benoodigd- heden en onkosten Verlichting en verwarming Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 706