29 19 VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. LASTEN. Artikel VII. Afschrijvingen. f f Afovergebracht naar Art. Ill Sub. f. der Lasten f f Artikel VIII. Oninbare posten t 3.500,— f 3.500,— Artikel IX. Uitkeeringen aan de Gemeente. f f n f 508.500,— 7.000,— f 515.500,— f 515.036,50 Artikel X. f 10.000,— f 448,20 7.000,— f 3.000,— f 448,20 Onvoorzien Verlaagd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932, Bijlage No. 343 Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1932, Bijlage No. 343 Begroot bedrag. 5.000,— 2.000,— 11.000,— Werkelijk bedrag. 558.241,44 3.680,12 202.595,33 18.438,05 143.685,05 2.209,85 2.111,50 5.857,30 489.500,— 19.000,- 496.036,50 19.000,— 560.000,— 4.000,— 200.000,— 19.000,— 150.000,— a. b. c. d. e. Fabriek en Distributiestation Gebouwen Kazernestraat en Willemstraat Stadsbuizennet Muntgasinstallatiën Gasmeters f. Gereedschappen en instrumenten Kazerne straat en Willemstraat; illuminatietoestellen g. Meubelen idem h. Automobielen en motorrijwielen i. Kapitaalverstrekking aan de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie a. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding, berekend tegen f 1,per m. b. Voor het beheer der Gemeente 99.000,— f 1.050.000,— 103-000,— 947.000,— 121.314,07 f 1.058.132,71 124,778,02 933.354,69

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 707