29 29 20 21 II. K A PI T A A E N S T. r T CHTING. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. INKOMSTEN. Begroot bedrag. Begroot bedrag. UITGAVEN. a. 1.086.235,88 1.525.038,39 f Aanleg en uitbreiding f f 1.085.644,34 Memorie 591,54 f 1.525.038,39 f 1.086.235,88 1.086.235,88 f 1.525.038,39 f Verwerkt in Totaal A. 1931. beschikbaar. Totaal. 1. 6.000,— f 528.000,— f 75.000,— 429.353,81 f 106,40 f 429.460,21 f 572.539,79 f 1.002.000,— 300.000,— 537,26 537,26 175.000,— 34.000,—' 826,20 826,20 140.173,80 141.000,— in- 10.000,— 7.000,— 504,— 504,— 2.496,— 3.000,— 2.701,52 41.000,— 811,11 811,11 42.890,41 43.701,52 f 530.701,52 f 568.000,— 420.336,87 f 429.353,81 f 3.448,70 432.802,51 f 1.519.038,39 f f 1.086.235,88 3) Overgeschreven b|j besluit 5.000,— 3.000,— 3.000,-! 2.000,-1 2.000,— 1.000,— 994.336,87 530.701,52 Werkelijk bedrag. 15.336,87 310.462,74 1.393,94 942,33 606,06 57,67 606,06 57,67 De Administrateur, VAN DIEMEN. Werkelijk bedrag. Gezien: De Directeur, HUTTEN. B. Niet meer benoodigd. 15.336,81 11.000,- 15.336,87 311.000,— 405.000,- 3. 4. 5. Restanten beschikbaar op 31 December 1931. C. Over te brengen naar de volgende begroeting. Beschikbaar gesteld bij de begrooting van 1931. A. oorspronkelijk. Kapitaalverstrekking door de Gemeente voor aanleg en uitbreiding b. Wegens onverwerkt van A°. P°. e. Opbrengst van verkochte goederen uit leeningskapitaal aangeschaft Onverwerkt crediet op 1 Januari 1931. 1) Raadsbesluit van 30 Maart 1931, Bijlage No. 210. 2) Raadsbesluit van 30 Maart 1932, Bijlage No. 169. r>. van Burgemeester en Wethouders dd. 10 Juni 1932, No. 16694 AM] B. na wijziging. a. Aanleg en uitbreiding. Fabriek en distributie- station 2. Gebouwen Kazernestraat en Willemstraat Stadsbuizennet Muntgasinstallatiën Gasmeters 6. Gereedschappen en strumenten Kazerne- straat/Willemstraat 7. Meubelen idem 8. Automobielen rijwielen 9. Uitbreiding cokesgas- fabriek 10. Uitbreiding toestellen voor gaszuivering 11. Kosten van toegangs wegen 12. Kapitaalverstrekking aan de Haagsehe Maatschappij voor Gasdistributie en motor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 708