r 29 29 23 22 VERLJK WINST 19 3 1. III. EK EN ING 1931. IV. G VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 310,8BVinst op gas. f f 1.124.486,94 f 1.124.486,91 Voorraad op 1 Januari: 64.292.427 m3. 5.670.829,50 f m3. 167.800 f 8.390,- Distributiekosten 1.841.115 1.112.427, 4.709.400 .oosduinen Publieke verlichting n 51 19.232,55 asverlies 6.570,— 131.400 75.514.740 m3. f 5.988.200,28 75.514.740 m3. f 5.988.200,11 >1 >1 96.676,95 142.466,95 Productie 1931: Koolgas Cokesgas Fabriek Trek vliet Distributiestation Loosduinen enz. 55.369.040 19.977.900 93.500 m’. 72.000 2.300 f 2.922.650,64 656.867,49 3.579.518.1 1.287.865,1 Voorraad 31 December: Fabriek Trekvliet Distributiestation. Loosduinen emeentegebouwen Over meters, algemeen Abonnementen 56.000 m3. 73.000 2.400 382.948 3.156.864 48.971,38 3.452,95 'igen verbruik: Distributiestation Trekvliet Kazernestraat Dienstwoningen Gezien: De Directeur, KUTTEN. 16.306 m3. 187.941 176.998 1.703 De Administrateur, VAN DIEMEN. f 1.112.427,02 164,28 563,52 390,— 10.942,12 29.240,9 3.500,- 132,7 4,6, 1.091.297,7: 931.527 69.059 47.566.661 m3. 66.376 1.103 16.657.904 383 winst op afval en oud materiaal jngekomen van reeds afgeschreven vorderingen Lerreinhuur enz piverse bijzondere inkomsten Verlies op beneden de boekwaarde opgeruimde zaken enz. Nadeelig verschil tusschen kosten en opbrengsten uit contract voor gaslevering aan de Haagsche Maatschappij voor Gas distributie Reserve voor dubieuse vorderingen 1931 Nadeelig verschil magazijngoederen saldo op koersverschillen en differentiën Saldo winst rticulieren Over meters, algemeen Abonnementen Illuminatiën Over penningmeters (gymnastieklokalen). 928.014 m3. 3.513 Saldo Winst (zie Verlies- en Winstrekening) 'ijs wijk f 110-466,90 afrestitutie vol gens art. 2a der overeenkomst voor de gasleve ring 13.789,95

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 709