29 29 24 25 V. BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS VAN HET MENG® f 2.922.650.® 656.867.® m3 IN DE GASMETERS BIJ DE VERBRUIKERS IN 1931. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Productiekosten 55.369.040 m3. koolgas 5,278 cent per m3. 19.977.900 cokesgas 3,288 f 3.579.5181 Bjj: Distributiekosten 2,202 6,953 cent per m3 in de gasmeters bij de verbruikers. Imen 75.346.940 m3. menggas f 3.579.518,■deld 65.293.013 (incl. gasverlies) 1.437.847,® 4,751 cent per m3 in de gashouders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 710