29 29 29 28 II’ 31 DECEMBER 1931. °P °p VII. VERKORTE INVENTARlW VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Afschrijvingen. Aanschaffingswaarde. in 1931. in 1931. O/o f f 722.334,64 722.334,64 722.334,64 f f 6.912,38 359.690,72 87.273,11 2 f 94.185,49 265.505,23 f 14.071,87 345.618,85 f 2 118.311,77 2.572,70 2 218,61 1.999,1» 369,61 I 2.588.921,285 1.333.869,12s 1.001.307,27 253.744,89 12 1.255.052,16 389.536,17 2.199.385,11® 7.869,81 f 4.146.131,37® f2.676.867,535 f 3.037.768,78® f 360.901,25 f 449.230,76 Transporteeren f 6.734.669,40 1 Januari 1931. Vermindering Vermeerdering in 1931. 226.582,13 13.898,39 226.582,13 13.898,39 103.738,72 13.897,39 108.270,36 13.898,39 4.531,64 1,— Inrichtingen koolgasfabricatie: Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Exhausters c.a Inrichtingen van algemeenen aard: Spoorwegen, weegbruggen enz. Materieel fabrieksverlichting Diensthuizen voor gas aan de fabriek Eigen hoogdrukwaterleiding Stoomproductietoestellen Stoomleidingen voor verschen en af gewerkten stoom en stoomverwar mingstoestellen in de diverse ge bouwen Toestellen in de electrische centrale Leidingen met toebehooren voor elec triniteit Wasch-, bad- en privaatinrichtingen Telefooninstallatie 206.214,03 35.439,97 2.281,39 1.244,01 8.392,86 7.794,- 95.896,77 189.408,84 101.648,58 47.312,95 7.764,43 104.289,63 197.202,84 103.647,73 47.312,95 8.134,07 240.420,72 112.190,25 93.860,25 31.580,41 31.730,12 21.047,43 40.301,07 108.257,91 20.980,94 27.228,90 24.264,59 17.295,53 15513,21 61.531,80 181.153,46 78.720,21 103.245,23 149.773,04 22.709,31® 55.419,32 29.586,91 3.840,43 5 6 7 6 7 6 4 7 6 7 5.753,81 10.016,61 6.098,91 1.892,52 543,51 6.302,57 1.381,57 25.355,18 17.705,22 16.339,82 67.330,06 186.866,30 84.474,02 113.261,84 156.075,61 24.090,88® 61.518,23 31 479,43 4.383,94 460.521,11 166.055,26 226.854,40 41.762,81 39.249,91 36.077,60 45.709,61 296.874,78 27.247,38 36.766,01 46.129,50 15.833,52 3.750,13 58.008,23 11.349,08® 54.529,53 17.923,83 16.532,14 108.243,06 210.532,68® 1.090,59 409,69 826,61 5.798,26 5.712,84 54.529,53 17.705,22 16.532,14 105.961,67 209.288,67s 215,53 12.665,02 Op 31 December 1931. 1 Januari 1931. Boekwaarde op 31 December 1931. 19.815,61 83.941,— 722.620,44 283.704,06 314.336,36 74.840,02 72.428,60 58.290,85 87.766,— 410.647,64 49.212,57 65.300,93 214.083,84 35.439,97 0183.900,16 29.174,35 218,61 192,32 40.913,— 23.666,38s 722.620,44 283.919,59 327.001,38 74.840,02 72.428,60 58.290,85 87.766,— 413.220,34 49.212,57 65.300,93 21.678,61 5.674,08 6.286,73 1.496,80 1.448,57 1.165,82 1.755,32 8.087,65 984,25 1.306,02 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Afschrijving Op 31 December 1931. Vermindering I in 1931 wegens i afboeking van het actief. Gebouwen: Voor de koolgasfabricatie cokesgasfabrieatie kool- en cokesgasfabrieatie bijproducten c.a stoomproductie electrische centrale Watertoren en pompengebouw. Diverse fabrieksgebouwen Directiegebouw Dienstwoningen Fabriek en Distributiestation. a. Fabriek. Terreinen enz Bestrating, rioleering, kademuren en af rasteringen Spoorwegviaduct met spoordam en brug van gewapend beton Tijdelijke brug 262.099,33 117.864,33 100.146,98 33.077,21 33.178,69 22.213,25 42.056,39 116.345,56 21.965,19 28.534,92 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 712