I 29 29 30 31 °p VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Aanschaffingswaarde. Afschrijvingen. f 2.G76.867,535 Transport f3.037.768,785 f4.146.131,375 f 360.901,25 86.319,36 j 2.825,01 89.144,42 56.714,36 7 3.112,58 59.826,94 29.317,48 564.180,34 12.546,4! 576.726,80 362.438,94 7 21.627,65 384.066,59 192.660,21 261,3! 300.241,10 7.830,91 59.110,0: 1.511,1! 127.210,27 128.721,43 65.237,90 10.145,37 75.383,27 53.338,16 33.4? 8.054,0! 265.000,27 256.946,26 113.010,06 4 10.277,85 123.287,91 141.712,36 6.425,41 242.072,42 248.497,82 91.438,12 6 12.187,90 103.626,02 144.871,80 429,8.' 24.476,49 24.906,34 Instrumenten. 24.217,10 8 259,39 24.476,49 429,85 1.325,3 p 31.561,10 Meubelen 30.235,78 17.511,53 5 1.511,79 19.023,32 12.537,78 f 553.561,0. Transporteeren ■311.641.30 f 4.721.189,13 j f 10.758.080,21 f 556.020,53 f5.277.209,66 f6.034.431,64 14.884,01 1.500,09 Vermindering in 1931. Op 1 Januari 1931. Afschrijving in 1931. Inrichtingen kool- en cokesgasfabricatie: Zuiverkisten c.a Gasdrooginstallatie Hulp- en fabriekswerktuigen en machi nale inrichting der werkplaats Inrichtingen cokesgasfabricatie: Cokesgastoestellen, exhausters enz. Hulpgashouders, oliereservoirs Teerreservoirs c.a Inrichtingen zwavelzure ammoniakfabri- catie en concentratie van ammoniak- j water: Diverse toestellen Diverse fabriekstoestellen: Fabrieksgasmeters Regulateurs enz Gashouders Hoofdleidingen met toebehooren aan de fabriek Gereedschappen: Algemeen Voor de stokerijen cokesbehandeling 179.661,67 76.030,75 938.426,61 114.708,56 7.528,87 319.073,27 85.181,52 60.863,95 4.010,74 2.246,02 81.022,85 37.515,95 664.703,95 64.434,38 4.010,74 2.652,95 340.473,025 41.381,74 2.408,41 185.050,18 14.606,35 25.261,85 1.977,09 44.681,25 3.994,24 973,18 8 8 8 7 4 3 5 6 12.594,97 5.110,89 4.869,12 16,50 179,68 32.686,94 15.377,44 439.596,70 405.971,505 45.970,08 2.634,28 198.521,62 9.150,77 49.550,37 4.010,74 1.152,86 48.335,91 22.138,51 225.107,25 540.286,005 68.738,48 4.894,59 100.795,20 7.194,40 3.631,66 20.234.10 1 Januari 1931. 29.447,36 13.876,80 419.655,58 4 4 3 7 3 7 7 80.989,45 37.515,95 664.703,95 Op 3 December 1931. 65.498,48 4.588,34 225,87 O T. °P 31 December 1931. 10 Boekwaarde op 31 December 1931. 199.445,90 15.280,60 26.751,63 3.648,90 3.570,431 406,938 Vermindering in 1931 wegens afboeking van het actief. 14.395,72 674,25 1.489,78 1.671,81 I 22.475,— 30.383,29 23.883,— 299.979,71 I 22.475,— 30.383,29 i 23.883,— f Teer- en gaswaterpompen, reservoirs en leidingen Kolenlos-, breek- en transportinrich tingen Cokesbreek-, sorteer- en transportin- i richtingen Teer- en gaswaterputten Sintelwasschers Installatie voor wegteer I 946.257,51 I 114.708,56 3.239,58 1.500,64 19.941,12 7.528,87 I 378.183,29 I 85.181,52 f 449.230,7fl 1.183.900,16 Vermeerderit in 1931. I 6.734.669,40 185.926,65 4.039,88

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 713