29 29 32 33 635,— I 4 I VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Aanschaffingswaarde. Afschrijvingen. in 1931. in 1931. f 10.758.080,21 Transport 11.311.641,30 f 4.721.189,13 f 556.020,53 b. Distrlbutiestation. 75.518,40 Terrein 75.518,40 75.518,40 1.031,01 Bestrating, rioleering, afrasteringen 1.031,01 41,24 2 20,62 61,86 969,15 10.531,— 10.866,— 1.021,24 2 210,62 1.231,86 9.634,14 335,-f 1.000,— 1.000,— 100,— 2 20,— 120,— 880,— 7.653,78 7.653,78 306,16 2 153,08 459,24 7.194,54 12.649,1 f 572.539,"9 f f f 2 f f f 268.116,60 f f f 3.680,12 f f 128.503,63 1.970.674,62 f 82.549,63 f |f 2.016 628,62 f 733.234,91 f 82.549,63 i 4 f 78.826,98 f 729.512,26 f 1.287.116,36 35.704,58 35.704,58 28.983,16 4 1.428,18 30.411,34 5.293,24 116.752,48 27.975,49 4 4.670,10 32.645,59 f 312.652,83 16.058,24 f f Huurinstallatiën 296.594,59 f 155.519,70 f 16.058,24 6 f 18.438,05 138 695,08 Gebouwen: Regulateurgebouw Ketelhuis voor verwarming gashou ders Cokesbureau, portiersloge, opzichters- woning Diverse toestellen: Regulateurs e.a. Gashouders Fabrieksgasmeters Stoomketels Eigen bronwaterleiding Stadsbuizennet Hooldleidingen buiten de fabrieken Idem, persgasleiding naar Scheve- ningen Idem, persgasleiding verbinding van fabriek met distributiestation Idem, persleiding naar Waalsdorp Toevoerleiding naar Rijswijk Idem naar Loosduinen Diensthuizen 179.771,0 f 310.462,7 90.067,81 14.840,-1 4 4 5 Afschrijving in 1931. 18.446,58 23534,01 941.373,50 Op Vermindering i Vermeerderiu| 1 Januari 1931. I 963,6: 1.224,4! 92.747,93 15.840,— Diversen. Terrein en gebouwen Kazernestraat en Willemstraat: Terrein Gebouwen Perceel Willemstraat 7 11 Op 1 Januari 1931. Op 31 December 1931. 2.680,12 1.000,— 5.339,01 655,50 2.382,15 4.601,38 127,— 1.746,02 586,50 117.716,10 1.224,45 25.620,22 86.598,73 .£■418.322,07 J-701-814,77 70.000,— 169.276,60 28.840,— 15.336,87 283.453,47 17.321,33 28.166,88 635,— 16.807,13 3.258,27 11.473.899,10 11.982,32 27.511,38 4.157,94 3.258,27 i f 10.901.359,31 70.000,— 76.528,67 13.000,— 15.336,87 108.587,93jf 174.865,54 45.571,33 f 128.120,96 45.571,33 128.120,96 j 70.000,— 169.276,60 28.840,— Vermindering in 1931 wegens afboeking van het actief. Op 31 December 1931. 3 4 i 7 6 25.620,22 86.598,73 2.284.122,36 f 4.519.472,99 17.421,77 20.070,06 872.738,71 f 1.700.424,10 1.024,81 3.463,95 114.206,12 f 203.620,14 479,29 825,34 25,40 291,06 195,50 f 558.241,44 1.902,86 3.776,04 101,60 1.454,96 391,— f 4.730.284,23 - Boekwaarde op 31 December 1931. if 5.277.209,66^ 6 034.431,64 15.336,8] 15.336,85 85.070,51 1.224,45 7.173,64 63.064,72 1.476.948,57 f 1.775.923,28 f 2.925.891,49 f 157.899,51 f f 104.907,81 14.939,18 23.565,50 508,— 15.061,11 2.671,77 f 5.288.525,671E 6.185.373,43 f 553.561,091

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 714