29 29 r °P ■i-1’- 34 35 VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Aanschaffingswaarde. Afschrijvingen. f t f f f f f 140.173,80 f f 2.496. 77.768,27 3.467.70 f 78.739,97 63.536,91 f f Automobielen en motorrijwielen 5.857,30 f 65.926,51 f 11.841,76 1.130,87 f 106.456,29 105.325,42 f 104.148,70 f 8 1.176,72 1.130,87 f 263,01 13.164,72 f f 9.078,44 f 12.901,65 idem Instrumenten 8 f 1.032,13 3.054,15 f 942,33 f 43.172,30 f 42.229,97 f 26.267,12 Meubelen idem 5 f 2.111,50 28.378,62 f 14.793,68 f 5 140,53; 5.141,53 5.141,53 f Illuminatietoestellen t f 1,— f 5.141,53 1.639.876,69 42.890,41 f f 173.157,40 j f 1.596.986,28 f 121.314,07 294.471,47 f 1.345.405,22 f 572.539,79 11.473.899,10 f f 10.901.359,31 f 558.241,44 f 5.288.525,67 f 6.185.373,43 1-639.876,69 173.157,40 1.596.986,28 121.314,07 1.345.405,22 294.471,47 Totaal f 225.913,39 f 20.589.304,64 f 8.138.748,71 f 225.321,85 f 1.059.157,52 f 8.972.584,38 f12.477.042,75 YermeerderiDï in 193], Gereedschappen: Kazernestraat en Willemstraat Op 1 Januari 1931. Vermindering in 1931. Afschrijving in 1931. Gasmeters: Gewone gasmeters Penninggasmeters Veiligheidsmeters Kosten verandering muntmeters Recapitulatie: Fabriek en Distributiestation Terrein en gebouwen Kazernestraat en Willemstraat Stadsbuizennet Huurinstallatiën Gasmeters Automobielen en motorrijwielen Gereedschappen Kazernestraat Instrumenten Meubelen Illuminatietoestellen Kapitaalverstrekking aan de N.V. Haag sche Maatschappij voor Gasdistributie 128.120,96 16.058,24 77.674,95 3.467,70 174.865,54 2.925.891,49 138.695,08 1.675.991,53 11.841,76 1.130,87 3.054,15 14.793,68 283.453,47 4.701.814,77 296.594,59 2.808.285,40 77.768,27 106.456,29 13.164,72 43.172,30 5.141,53 i 1.310.324,05 1.224.102,09 169.731,27 104.127,99 2.808.285,40 492.476,05 472.365,89 32.631,87 68 809,96 f 1.066.283,77 87.462,25 45.320.21 7.391,34 Op 31 December 1931. 1 Januari 1931. 108.587,93 1.775.923,28 157.899,51 1.132.293,87 65.926,51 105.325,42 10.110,57 28.378,62 5.141,53 Op 31 December 1931. Boekwaarde op 31 December 1931. 41.400,73 I 36.740,25 i 125,51 1.264.262,53 1.215.522,13 162.465,44 104.127,99 f 2.746.378,09 3.680,12 203.620,14 18.438,05 143.685,05 5.857,30 1.176,72 1.032,13 2.111,50 1,— 105.325,42 f 10.110,57|f 268.116,60 4.519.472,99 312.652,83 2.746.378,09 78.739,97 105.325,42 12.901,65 42.229,97 5.141,53 63.213,13 61.935,85 8.123,27 10.412,80 f 143.685,05 Kapitaalverstrekking aan de N.V. Haag- sche Maatschappij voor Gasdistributie 5 5 5 10 f 128.120,96 16.058,24 78.266,49 3.467,70 j Vermindering I in 1931 wegens afboeking van het actief. 795.456,21 726.534,05 129 096,04 24.905,23 f 1.132.293,87|f 1.675.991,53 40.821,34 I 36.733,70 119,91 77.674,95 f 4.730.284,23) 104.907,811 1.700.424,10. f 155.519,7o| 1.066.283,77! 63.536,91) 104.148,70 9.078,44) 26.267,12) 5.140,53) 514,867,84|f 497.568,04) 40.635,23| 79.222,761 f 15.336,85 310.462,74 140.173,801 2.496,-1 1.130,811 263,011 942,331 3.467,70 25 f 78.266,49 f 42.890,41 f 1.086.235,8V !1 -449.627,13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 715