29 1 36 Verkorte inventaris 31 December 1931. 1 9,50 °loo 2,20 °/o VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 1,54 °/o 1 670.767 1 f 25.632,33 f 3.078,45 131.400 m3 a f 0,05 per f 6.570,— f 3,50 °/o 71.470,29 f f 294.386,21 Afval en oud materiaal f 721,66 Drukwerk en kantoorbehoeften f 7.000,— Magazijngoederen. Magazijn Fabriek Kazernestraat Zuiveringsmateriaal. Versche ijzeraarde Ijzeraarde in gebruik Chloor calcium Fabricaten. Gas in de gashouders Diverse grondstoffen. Koolzure soda Kluitkalk Zwavelzuur f 257.580,25 36.805,96 53.400,— 175,— 800,— f 254.326,46 10.329,81 -f 264.656,27 13.877,70 I 11.350,— I 404,63 i -f 835.000 kg a f 16,62 °/oo kg 2.270.000 5,— °/oo 9.750 4,15 °/o p.m. p.m. 11.567,50 2.559,52 743,89 2.224,38 329,47 28,50 I 2.720,48 I -f 0.35 0,20 Nevenproducten. Cokes Parelcokes Ziftsel Ammoniakwater slap geeoneentreeerd Koolteer Gedistilleerde teer Teerolie Cokesgasteer m3 Grond- en hulpstoffen voor de gasfabricatie. Steenkolen 24.982.953 kg a f 10,18 °loo kg Gasolie 4.712 51.967 1 661.000 kg a f 1,75 °lo kg 73.129 3,50 °/o 21.254 74.146 3,- °l0 4.992 kg a f 6,60 °/o kg 3.000 123.658 133.500 hl a f 0,40 per hl 500 4.000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 716