2 30 Aansluitingen. Gaslevering. Deze verbruikers waren als volgt over de deeld: 81.835,20 m uitgebreid. Alleen in ’s-Gravenhage en Loosduinen was de uitbreiding tot 1 Juli 1931: 30.139.98 m. Het aantal aansluitingen vermeerderde met 1522, over de ver schillende gemeenten verdeeld als volgt: In de totale vermeerdering van 812 verbruikers was het aan deel van: De totale vermeerdering sinds 1 October 1924 bedraagt 6342 verbruikers, waarvan in ’s-Gravenhage 2852 en in Loosdui nen 918. Af geleverd werd in m3: Gasmeters en Op 1 Januari 1931 was het aantal gasverbruikers 7765, waar- gasverbruikers. onder 3268 muntgasverbruikers. Op het einde van 1931 was dit aantal 8577, waaronder 3562 muntgasverbruikers. gemeenten ver- N. V. HAAGSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR GASDISTRIBUTIE. 1422 Totaal 8577 3562 5015 Totaal 31 December 812 verbruikers. Totaal 780.464 4.671.520 3.891.056 W.o. 175.328 aan Hoek van Holland. ’s-Gravenhage Loosduinen. Wateringen Monster Poeldijk Naaldwijk ’s-Gravenzande Gewone meters Muntmeters ’s-Gravenhage Loosduinen Wateringen Monster Poeldijk Naaldwijk ’s-Gravenzande 1931. 3.357.718 1.313.802 1930. 2.683.281 1.207.775 ’s-Gravenhage. Loosduinen. Wateringen. Monster Poeldijk Naaldwijk 's-Gravenzande 352 verbruikers. 86 33 56 28 145 112 Toeneming. 674.437 106.027 787 173 65 82 22 186 207 Gewoon gas. 2657 810 332 352 142 458 264 Muntgas. 195 1237 391 529 242 664 304 Totaal. 2852 2047 723 881 384 1122 568

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 718