30 I 3 Blijkens de hierachter afgedrukte winstrekening bedroeg de Winst, netto-winst f 149.323,215. Met Hoek van Holland bedroeg de toeneming 780.464 m3 of 20,1 Het verbruik was over de verschillende gemeenten als volgt verdeeld: De over de meters verkochte hoeveelheid gas nam ten op zichte van het voorafgaande jaar toe in: N. V. HAAGSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR GASDISTRIBUTIE. 's-Gravenhage Loosduinen Wateringen. Monster Poeldijk Naaldwijk ’s-Gravenzande Hoek van Holland 24,1 24,9 43,4 muntmeters. 73.009 450.147 158.616 177.155 93.902 251.883 109.090 Totaal. 1.561.901 1.164.539 397.348 344.123 186.678 567.163 274.440 175.328 Verbruik over gewone meters. 1.488.892 714.392 238.732 166.968 92.776 315.280 165.350 175.328 Gemiddeld per verbruiker. 583 581 563 403 504 564 536 1931 met 605.136 m3 of 15,2 1930 754.675 1929 626.042 1928 760.200 1927 met 434.543 m3 of 33,- 1926 233.760 21,7 1925 154.999 16,7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 719