31 INHOUD. VERSLAG. 6—7 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Beheer der fabriek Personeel Algemeene beschouwingen Machines en ketels Kabelnet Bedrijf Brandstoffen Straatverlichting Technisch Overzicht Opmerkingen van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de rekening van het Ge meentelijk Electrisch Bedrijf over 1931 Bedrijfsrekening 1931. Gewone Dienst Bedrjjfsrekening 1931. Kapitaaldienst Verlies- en winstrekening 1931 Stroomrekening 1931 Berekening van den gemiddelden kostenden prijs van den stroom Kosten van stroomopwekking 1931 Distributierekening 1931 Balans op 31 December 1931 Beknopte inventaris op 31 December 1931 Overzicht 1931 van uitbreiding en onderhoud VI. VII. VIII. IX. X. I. II. III. IV. V. 3 3 4 5 5 5 5 8 10 16—17 16—17 18 19 20—21 20—21 22—23 24—28 29—30 VERSLAG GEM. BLECTRISCH BEDRIJF. No. Bijlage: Bladz. o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 721