Byiage 31 VERSLAG betreffende het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf van ’s-Gravenhage over het jaar 1931. Ten einde de stoomproductie in overeenstemming te brengen Algemeene be> met het machine-vermogen van de Centrale, werden nog twee ketels, ieder van een productie van 75 ton stoom per uur nor maal, besteld, waarvan er echter slechts één in het verslagjaar voor het bedrijf gereed kwam. De laatste turbine van 14.000 kW normaal, welke is opge steld ter vervanging van een van gelijk fabrikaat met een vermogen van slechts 8.000 kW, kwam in het verslagjaar gereed. Het nieuwe magazijn, gebouwd op het terrein van den vroe- geren aschstaal, kon nog niet in gebruik genomen worden. De Electriciteitsfabriek werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door een Raadscommissie, welke van 16 Juli 1923 tot 7 September 1931 bestond uit de heeren: Prof. Ir. C. L. v. d. Bilt, J. J. van Langen, L. F. Duymaer van Twist en Dr. W. J. Hartmann, terwijl van 15 October 1923 tot 7 Sep tember 1931 de Wethouder, de heer Mr. J. A. de Wilde, als voor zitter optrad. Van 7 September 1931 af bestaat de Raadscommissie uit de heeren: Prof. Ir. C. L. v. d. Bilt, J. J. van Langen, L. F. Duy maer van Twist en L. F.Guit, terwijl van 8 September 1931 af de Wethouder, de heer F. N. V. Quant, als voorzitter optreedt. Het personeel was op 31 December 1931 aldus samengesteld: Personeel. 13 32 524 455 schouwingen. 193 128 73 85 Beheer der fabriek. Ambtenaren. 2 42 47 36 8 18 273 14 15 Directie Centrale Kabelnet Installatie-Afdeeling Openbare Verlichting. Teekenkamer Administratie Technisch Bureau Huishoudelijke Dienst Werklieden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 722