31 4 van Machines en ketels. 0,8 0 0,8 0 0,8 14000 16000 20000 Overeenkomstig het Raadsbesluit van 2 December 1930 wer den met ingang van 1 Mei 1931 de stroomprjjzen voor groot verbruikers, benevens het oppervlak- en winkeltarief verlaagd. In de opbrengst van den stroom over het 2e halfjaar kwam dit tot uiting. In dien tijd begon de slechte economische toestand ook meer op de stroomlevering door te werken, zoodat het accres tot staan kwam. Als gevolg daarvan werd het in den loop van het jaar met f 811.000,verhoogde saldo dan ook niet bereikt. Dit resultaat maant ook voor 1932 tot groote voorzichtigheid in de verwachtingen. Het aantal aangesloten installaties steeg van 112.322, waar van 149 bij coöperatieve woningbouwvereenigingen, op 31 De cember 1930 tot 117.695 op 31 December 1931. Alle installaties bij coöperatieve woningbouwvereenigingen zijn thans direct op het kabelnet aangesloten. In de machinezalen zijn aanwezig: 1 turbodynamo van 4000 kW bij cos 0 0,8 2 1 2 Ten behoeve van de gelijkstroomlevering zijn aanwezig: 1 draaistroom-gelijkstroom-omzetter 720 kW; 1 draaistroom-gelijkstroom-omzetter 1200 kW; 3 éénanker draaistroom-gelijkstroom-omzetters a 2000 kW. In Ketelhuis I zijn thans opgesteld: 2 waterpijpketels Marinetype (Babcock Wilcox) met een stoomproductie van 50.000 tot 65.000 kg per uur per ketel, voor zien van een „Lopulco”-vuurhaard voor het stoken met poeder- kool en van inrichtingen voor kunstmatigen trek en aanvoer van warme lucht; 1 waterpijpketel Marinetype (Babcock Wilcox) met een stoomproductie van 75.000 tot 100.000 kg per uur per ketel voor zien van een „Bailey”-vuurhaard voor het stoken van poeder- kool en van een inrichting voor kunstmatigen trek en aanvoer van warme lucht. In Ketelhuis II zijn aanwezig: 8 waterpijpketels Marinetype (Babcock Wilcox), voorzien van automatische stookinrichting en kunstmatigen trek, met opgebouwden economiser, met een stoomproductie van 12.000 tot 15.000 kg per uur per ketel. Alle ketels zijn ingericht voor aanvoer van lucht onder de roosters. In Ketelhuis III zijn aanwezig: 4 waterpijpketels Marinetype (Babcock Wilcox) met een stoomproductie van 22.000 tot 27.000 kg per uur per ketel, voor- VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. ’S ’s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 723