31 5 werd vermeerderd met 1 verkeersscliel; 1 ver- La-Bi-Ko-wegwijzers; 4 De Directeur, G. J. T. BAKKER. zien van inrichtingen voor automatisch stoken, kunstmatigen trek en aanvoer van warme lucht onder de roosters; 2 waterpijpketels Marinetype (Babcock Wilcox) met een stoomproductie van 22.000 tot 27.000 kg per uur per ketel, voor zien van een vuurhaard voor stoken met poederkool en van in richtingen voor kunstmatigen trek. In het kabelnet werden bijgeplaatst 6 groote transformator- Kabelnet, zuilen en 24 hoogspanningsstations. Verschillende belangrijke werkzaamheden werden verricht aan de 10.000-Volt-onderstations en het overige kabelnet, zoo mede voor de H.T.M. en de gemeente Voorburg. In het net bleef de isolatietoestand zeer goed. Het verbruik van gelijkstroom heeft bedragen 12.632.821 een- Bedrfjf. heden tegen 11.541.151 eenheden in het vorig jaar of in geld f 559.641,05 tegen f 568.346.33 in het jaar 1930. Het verbruik aan draaistroom is gestegen van 120,53 millioen eenheden tot 130,15 millioen eenheden. De opbrengst steeg van f 9.952.460,09 tot f 10.222.979,60. De hoogste gelijktijdige belasting van den draai- en gelijk stroom in de fabriek bedroeg 57.000 kW en trad op in de maand December. In 1931 werden verbruikt 119.590.444 kg steenkolen, 2.376.000 Brandstoffen, kg cokesbries en 148.486 kg stookolie. De straatverlichting bestond op 31 December 1931 uit: Straatverlich- lo. 15.009 stuks ’/2-Wattlampen aan masten, overspanning, ting, lichtbakken, muurarmen enz. 2o. 122 stuks lampen, aangebracht in urinoirs. Verder waren aangesloten: 68 electrische klokken; 34 abon- nementslantaarns; 105 alarmcellen; 136 verkeerszuilen; 74 ver- keerspijlen; 2 Essco-apparaten (Sein); warmingsstoof; 2 verkeersborden; 26 telefooncellen; 63 reclamebakken. Het aantal electrische lichtpunten 718 stuks. Het aantal gaslantaarns bedroeg 50 stuks. Aangereden of omvergereden werden: 246 stuks lantaarn palen; 53 stuks verkeerszuilen en 19 stuks verkeerspijlen. Het aantal schakelkasten bedroeg 281 stuks, waarvan 23 stuks waren voorzien van een automatische schakelklok. 5500 lantaarns waren voorzien van een klokschakelaar. Het aantal branduren van de nachtlampen bedroeg 4072, dat van de avondlampen 2015 uren. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 724