31 Artikel II. e. f. 11 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. BATEN. Artikel I. a. f 283.023,72 f 258.000,— b. n 2.334.245,36 i. 226.167,36 n 1.019.000,— f 10.782.620,65 f 598.434,39 605.000,— n n 18.100,— 5 J f 1.158.100 f 1.166.541,11 220.000,— 5.000,— 100.000,— Begroot bedrag. n 1.807.126,06 1.550.577,26 Werkelijk bedrag. 242.802,45 5.068,61 92.934,06 559.641,05 350.715,84 135.384,32 91,917,28 120.000,— 90.000,— f h. 3.552.556,41 118.567,59 Opbrengsten uit de distributie: a. Meterhuur b. Kabelhuur c. Werken voor rekening van anderen d. Vaste vergoeding voor levering over muntmeters e. Opbrengst installaties voor nacht- str oomleverin g f. Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 27 Juni 1932 f 11.099.450,— Opbrengst uit stroomlevering: Aan de Gemeente voor Openb. Ver lichting en Openb. Dienst N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M. (stadslijnen) e. Buitengemeenten d. Volgens lichttarief en voor groot verbruik krach ttarief dubbeltarief en voor groot verbruik munttarief oppervlaktarief, winkel en restauranttarief tarief voor nachtstroom- levering Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 26 Oc tober 1931 9.822.450,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 730