I i' 31 12 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. f f f 527.124,58 Artikel IV. f 17.911,03 f 8.700,— 9.300,— f f 18.000,— 17.911,03 Artikel V. f f J f f 55.000,— 46.819,01 Artikel VI. f f f 103.889,07 100.000,— 10.000,— 561.935,— 1.000 25.000,- 74.000,— J Artikel III. Vergoeding door de Gemeente van de overige kosten der Openbare Elec- trisehe Verlichting: a. Verhaal van pensioensbijdragen b. Verdere vergoeding Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 9.862,32 517.262,26 972,20 26.343,57 76.573,30 38.074,49 174,99 3.296,20 5.273,33 50.000, memorie 5.000,— memorie Vergoeding door de Gemeente van de overige kosten van den Open baren Dienst Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 27 Juni 1932 f >- 571.935,— f Bijzondere inkomsten: a. Nog geïnde, reeds afgesehreven vor deringen b. Diversen c. Verhaal van pensioenbijdragen Rente van kasgeld, disconto enz.: a. Rente van kasgeld b. Disconto enz c. Dividend van aandeelen d. Rente, overgeschreven op uitbreiding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 731