31 13 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. LASTEN. f a. c. f 1.673.931,51 Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 27 Juni 1932 f 1.674.000,— f 1.673.931,51 f 302.000,— f 341.648,34 f f 467.951,79 Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 27 Juni 1932 f 468.000,— f 467.951,79 f f H 75.000,— 84.674,79 527.124,58 f 571.935,— f 485.000,— 17.000,— Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 310.738,36 1.301.546,45 13.843,88 47.802,82 27.573,74 29.318,54 57.486,43 111.341,35 18.519,70 57.873,07 140.336,96 26.583,32 79.393,38 20.326,75 277.000,— 1.320.000,— 10.000,— 30.000,— 177.000,— f 35.000,— 88.000,— 20.000,— 40.000,— 25.000,— 63.000,— 149.935,— 32.000,— 25.000,— 59.000,— 143.000,— Artikel I. Kosten van stroomopwekking: Jaarwedden en loonen b. Kolen Olie, poetsmateriaal enz d. Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 26 Oct. 1931 Artikel II. Distributiekosten: a. Jaarwedden en loonen b. Plaatsen, wegnemen en verwisselen van meters en transformatoren c. Werken voor rekening van anderen d Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 26 Oct. 1931 Artikel III. Overige kosten der Openbare Elec- trisehe Verlichting: a. Gloeilampen b. Onderhouds- en diverse kosten c. Wedden d. Loonen e. Zieken- en verlofgelden, aandeel storting Ongevallenfonds, kosten pensionneering, Invaliditeits- en Ziekteverzekering, vacantiebijslag f. Onderhoud, huur en onkosten der wachtlokalen, magazijnen en werk plaatsen g. Rente h. Afschrijving f 1.814.000,— 140.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 732