31 14 i VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. a. f 400,— f 480,57 f 17.911,03 f 650.000,— f 836.135,35 5.073,32 f 841.208,67 f f bureau- teekenbe en f 1.295.125 Transporteeren f 1.278.649,97 25.000,— 6.500,— 158.000,— 5.800,— H JJ f 1» Begroot bedrag. >5 Werkelijk bedrag. 25.474,23 7.799,14 166.469,60 286.065,89 6.190,75 255,58 8.861,32 656.765,17 11.600,43 24.323,49 40.048,30 16.839,30 591,16 25,50 24.494,85 4.574,37 11.701,35 273.400,— 6.200,— 300,— 8.000,— 8.000,— 300,— 9 300,— 18.000,— 25,- 24.500,— 6.400,— 11.000,— 669.000,— 20.000,— 40.000,— 41.000,— c. Verlichting woonwagenkamp Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 27 Juni 1932 7.000,- i 23.000,— j 161.300, — 841.300, — i f Artikel VI. Algemeen e Onkosten: a. Ambtenaren b. Hulppersoneel c. Ziekengelden d. Verlofgelden e. Betalingen aan de Gemeente: Kosten pensionneering van ambte naren, weduwen en weezen Premie Brandverzekering verzekering automobielen Grond-, dijk- en polderlasten Vergoeding voor gebruik van het terrein aan de Elandstraat. Ongevallenverzekering Invaliditeits- en ziekteverzekering f. Vacantiebijslag g. Drukwerk, hoeften h. Belastingen en recognitiën i. Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 27 Juni 1932 Artikel V. Onderhoudskosten a. van terrein, gebouwen enz b. Verzekering voor instandhouding der accumulatorenbatterijen Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 26 Oct. 1931 27 Juni 1932 Artikel IV. Overige kosten van den Openbaren Dienst Aanleg en onderhoud van urinoir- verlichting b. Aanbrengen en onderhouden van ver- keersobjecten Verlichting woonwagenkamp

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 733