31 15 7 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. 74.000,— Artikel VII. f f f 2.093.221,60 f 2.093.221,60 f f 10.964,88 f 10.964,88 f f V f 522.645,— f f 10.000,— Artikel IX. Oninbare Posten Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 27 Juni 1932 Af: Gebracht ten laste van Art. III der Lasten f 1.295.125,— f 1.278.649,97 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 503.645,— 19.000,- Artikel XL Onvoorzien f 12.000,— van 5.184,32 f 1.013.753,97 57.873,07 955.880,90 140.336,96 f 1.952.884,64 75.000,— 987.540,— 501.000,— 19.000,— 2.700,— 522.700,— f 2.098.525,— 4.300,— f 2.102.825,— 10.000,— 1.000,— ii.ooöT7 Artikel VIII. Afschrijvingen Verhoogd bij Raadsbesluitd.d. 27 Juni 1932 f 1.004.387,02 4.182,63 B 63.000,— Artikel X. Uitkeer in gen aan de Gemeente: a. Voor gebruik van den ondergrond voor de kabels b. Voor Let beheer der Gemeente Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 27 Juni 1932 57.559,11 f 1.221.125,— I f 1.221.090,86 54.000,— Transport Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 26 October 1931 f 20.000,— Af: Gebracht ten laste van Art. III der Lasten „Overige kosten der Openbare Elec- trische Verlichting” voor kosten pensionneering, on gevallen, invaliditeits- en ziekteverzekering Renten. a. Rente van geldleeningen b. kasgeld c. waarborgsommen van stroomverbruikers en installateurs Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 26 October 1931 Af: Gebracht ten laste Art. III der Lasten f 1.050.790,— 6.750,— 5.000, f 1.062.540,— 149.935,— f 1.952.890,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 734