I 31 31 16 17 II. BEDRIJFSREKENI5 WINSTREKENING 1931. r r r IIL VERLIES- Ff VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. 1931. (Kapitaaldienst.) Beschikbaar gesteld by de Begrooting 1981. Restanten, beschikbaar op 31 December 1931. Aanleg en Uitbreiding. Verwerkt in 1931. W yzigiugen. Totaal. f 390.00(1 150.000,—! 366.000,— f Fabrieken a. 2.242.100,— f 1.267.931.14 f 974.168,86 f 68,86 f 974.100,— b. 80.000 500.000,— 306.000,— 1» Y) r> n C. n n n r> n e. 20.000,— n n f. Huisaansluitingen n n n 112.101' 75.000,— Meters 9- 187.100,— 187.076,14 23,86 23,86 1» r n 3.300 h. Muntmeterinstallaties n T) n 56.500 n n 48.500.1 300.000,— 251.500,— 251.411,16 88,84 88,84 n r> n 150.000,— 40.200 190.200,— 190.140,19 59,81 59,81 n n n n f 886.000,— 1.685.000,— f 1.802.100 4.373.100,— f 3.092.182,— f 1.280.918,— f 818,— f 1.280.100,— i T) f 4.464.276,47 Afschrijving voor dubieuse vorderingen Saldo winst Magazijnen en Meter werkplaats Diversen Onverwerkt crediet op 1 Jan. 1931. 300.000,— 200.000,— Per saldo verhoogd met 10.964,8S 4.453.311,51 261.800,— 170.000,— 283.746,04 37.910,35 232.573,70 261.707,03 169.984,12 103.250,31 106.451,82 306.253,96 89,65 26,30 49,69 48,18 92,97 15,88 Niet meer benoodigd. 49,69 48,18 92,97 15,88 r> r> n n n n n Over te brengen naar de Begrooting 1932. 58.2001 30.001'1 Totaal 8 beschikbaar. 103.300,— 106.500,— 100.000,— 50.000,— De Administrateur, G. J. J. BENOIST. De Administrateur, G. J. J. BENOIST. Gezien: De Directeur, G. J. T. BAKKEB. Gezien: De Directeur, G. J. T. BAKKEB. 253,96 89,65 26,30 10.000,— 50.000,— 300.000,— n 12.00(1 67.400 4.447.596,55 13.540,68 972,20 500,15 524,64 439,— 284,62 418,63 590.000,— 38.000,— 232.600,— d. Kabelnet Onderstations en trans formatoren 1.250.0001 86.1001 Verb, bij Raadsbesluit d.d. 26-10-*31 Verb, by Raadsbesluit d.d. 16-2-’31 Verb, bij Raadsbesluit d.d. 20-6-’32 Verh. by Raadsbesluit d.d. 20-6-’32 Verl. bij Raadsbesluit d.d. 20-6-’32 Verl. bij Raadsbesluit d.d. 2O-6-’82 Verl. by Raadsbesluit d.d. 20-6-'32 Verb by Raadsbesluit d.d. 20-6-’32 Verb, by Raadsbesluit d.d. 20 6-’32 Verh. bij Raadsbesluit d.d. 20-6’32 Verh. bij Raadsbesluit d.d. 20-6-'32 Verl. bij Raadsbesluit d.d. 20-6-’32 Verh. by Raadsbesluit d.d. 20-6-’32 p inst stroomrekening püslag op werken voor rekening van anderen Peïnd van afgeschreven vorderingen poeten volgens Electrlciteitsvoorwaarden opbrengst oude materialen Jl' inst op verkochte materialen versen .^fPbrengst van machines enz. hoven boekwaarde 4.464.276,4'H i. Muntmeters j. Installaties voor Nacht- stroomlevering k. Openbare Electrische Verlichting Oorspronkelijk, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 735