I 31 31 20 21 51 DECEMBER 1931. VIIL BALANS 0 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. SCHULDEN. Boekwaarde. BEZITTINGEN. f f 859.465,27 Af, voor aflossing n f 20.599.845,34 f 19.225.686,28 i f 39.825.531,62 f 20.599.845,34 Bedrijfskapitaal 267.269,50 n n f 26.894.634,7! I f 26.894.634,72 De Administrateur, G. J. J. BENOIST. Gezien: De Directeur, G. J. T. BAKKER. f 12.922.462,35 I 859.465,27 n n n n n n n n n n f 22.724.824,28 2.124.978,94 n n n n n n n n r> T) r> n Fabrieken Magazijnen en meterwerkpiaats Onderstations Diversen Openbare Electrische Verlichting r> n r> n n n n Leeningskapitaal 1 Januari 1931 Bij, voor uitbreiding 2.780.111,50 i 10.707.339,70 1.751.642,05 7.210.232,13 712.696,1’ 1.872.406,31 9.810.755,84 993.754,91 20.518.095,54 2.745.396,96 I 5.712.230,22 146.769,15 907.705,16 Aanschaffings waarde. 874.144,21 191.159.35 3.526.352,15 54.928,75 24.070,29 5.900,- 3.333,11 59.600,2( 976.423,23 12.443,05 12.058,1! 12.318,25 350.364.9* 187.262,64 83,33 3.200,- 742,- 405,60 377.569,73 993.692,40 129.326,50 12.140,20 23.100,— 11.455,25 14.913,08 6.932,04 2.934,09 525,— 1.620,— 4.453.311,59 Afgeschreven. I f 19.632.642,28 3.092.182,— Gemeente ’s-Gravenbage, Rekening-courantsaldo Crediteuren Vooruitbetalingen wegens stroomverbruik enz voor werken voor rekening van anderen Waarborgsommen installateurs Afschrijving dubieuse debiteuren Stroomverbruikers, terug te betalen Arbeidsloonen, nog verschuldigd Jaarwedden, Onkosten Ziekengeldverzekering, nog verschuldigd Saldo winst Magazijnvoorraad Steenkolenvoorraad R. Mees Zoonen Postcheque- en Girodienst Kassa Effecten Drukwerk, bureaubehoeften enz Debiteuren wegens stroomverbruik en meterhuur Kwitantiën Dubieuse debiteuren Werken voor rekening van anderen Vooruitbetalingen aan crediteuren Onvoltooide uitbreidingswerken Onkosten, vooruitbetaald Rente, nog te ontvangen Ziekengeld, nog te ontvangen Invaliditeitsverzekering, nog te ontvangen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 738