31 31 23 22 31 DECEMBER 1931. IX. BEKNOPTE INVENT1 8’ I VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Aanschaffingswaarde. Afschrijvingen. Jan. 1931. Bedrag. Fabrieken. 184.315,71 f 184.315,71 f f 184.315,1 f f 343.712.1 f f 7.893,44 f 7.893,44 tt 833.591,90 380.477,89 32.136,98 52.064,84 432.542,73 7 433.186,15 tt tt tt tt tt eigen 18.597,40 7 tt n 17,11 17,11 tt tt 25.561,78 tt 179.494,90 210.065.5 30.570,61 61.860,06 17.252,39 10 79.112,45 130.953,06 n n n r> r> tt f 12.030.677,09 f 12.922.4625 5.241.837,42 f 400.245,24 f 1.292.030,50 f 373.795,46 f 844.188,26 f 5 712.230,22 f 7.210.232,13 f f f 85.839’87 f 253.508,08 2>/a f f 11.176,76 97.016,63 Tl tt tt f f 859.415- f 577.159,57 f 131.269,45 f 1.647,78 283.953,48 f f 1.179,78 f f 16.679,48 146.769,15 712.696,12 f tt TT n n r> TT TT n TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 397 7 865.728,S TT TT TT Tl TT TT TT TT n TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT n TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT Terreinen Gebouwen Meterwerkplaats en IJk- inriehting Laboratorium Transportinrichtingen Terreinen Ophooging terreinen, be strating, rioleering enz Gebouwen I Gebouwen II Turbo-dynamo’s Stoomketels Poederkoolinriehting Voedingsapparaten Buisleidingen Schakelbord met appa raten en verbindings- leidingen Schakelinrichting bedrijf Accumulatorenbatterijen Werkplaats-inrichting Transportinrichtingen Waterreinigings-inrich- ting Magazijnen en Meter werkplaats. TT Boekwaarde op 31 Dec. 1931. 2) 31 TT TT 2.859.996,98 3.551.181,74 TT n TT 290.555,88 1.490.941,18 833.414,11 623.224,14 118.449,29 346.139,42 13.755,52 43.603,41 20.969,65 Vermindering in 1931. 360.299,94 2.830,62 1.085,70 26.080,92 2.037,51 Vermeerdering in 1931. 53.156,23 70.944,71 33.004,08 10.232,92 L 541.911,42 L 231.977,51 1.495.813,68 1.674.081,70 277.698,35 43.483,94 177.998,89 26.751,82 76.702,20 24.524,13 219.322,91 9.478,63 20.936,94 15.014,01 354.868,70 2.717,40 363,42 7.935,39 2 5 2'/2 10 7 20 7 7 10 10 7 230.508,59 100.468,11 10.513,11 23.723,76 7.537,52 2.363’31 29.723,23 5.811,12 82.251,76 20.835,34 16.044,04 616.269,74 252.812,85 1.402.080,16 1.901.872,89 377.803,04 45,061,66 201.722,65 34.289,34 76.702,20 26.870,33 249.046,14 9.947,04 24.628,59 15.176,89 327.668,07 937.722,71 613.605,34 1.410.234,25 2.225.513,95 321.888,46 52.504,28 196.034,25 11.010,88 21.547,20 24.815,60 Op 1 Jan. 1931. Op 31 Dec. 1931. 51.760.- 7OO.5L' 20.947. 46.175,7 39.99’.' 36,01 91,99 1.051,78 14 7 504,42 3.783,64 1.214,66 107.678,64 76.703,20 35.470,71 499.519,29 579.035,72 77.553,06 5.197,57 53.654,99 699.6!H/ 97.565.S 126.271 76.703,! 35.453.6 525. OS 7.244,25 2.866,31 20.334,84 91.986,70 1- 8.583,27 276.034,93 51.760,— 447.070,99 51.760,— 603.562,44 41,85 293,93 1.312,— Afschrijving in 1931. 0*0.114,1 1.553.992.4 866.418,1 2.812.314.1 4.127.386,8 TT TT TT Totaal Vermindering jafgeschreven op in 1931 wegens I 1 Jan. 1931. afboeking actief. TT 312.617,37 TT TT 3) „5) Totaal afgeschreven op 31 Dec. 1931. 5) Inch f 16.940,02 overboeking. 207,44 n 178,77 TT 6) TT I) Inch f 4.328,72 overboeking. 10.754,50 2.830,62 2.717,40 TT 2) 261.135,18 TT TT n4)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 739