31 31 24 25 n16) 2) n „,2) J4) 7 7 1 8) n'8) VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Aanschaffingswaarde. Afschrijvingen. Bedrag. f f f f f 14.413,20 f 103.287,93 90.079,40 f 1.204,67 5 n 545.183,22 f 696,05 545.879,2 203.191,— 342.688,27 176.089,34 5 27.101,66 n n n n 74.829,63 74.829, 10.229,06 3.741,48 13.970,54 60.859,09 n T) n n 38.690,65 n 121.845,77 n 501.283,53 8.492,76 509.776,? 153.933,31 128.869,13 25.064,18 355.842,98 5 n Y> n n n n f f 16.258,74 f 1.204,67 f f 5.189.482,5! f 160.577,31 15.480,25 14.695,34 n 8.776,28 n 408,13 2.215,13 2.623,26 5 n 9.924.493,13 f 197,602,10 f 182.034,32 f 964.880,89 f 10.707.339,70 f f 179.223,97 135.514,86 f f 7 f f n »18) n n f n n n n r> r> n f 2.111,52 3.582,41 10.308,04 190.190,04 n n n n n n n n n n n r n n n n Y) r> n n n n r> n n f 1.031.638,27 n r n n n n r> n n n f 19.399.395,88 n r> n n n n n n n r> n n n n n n n n n 1.068.970,07 n n n n n n n n n Onderstations. Onderst. Schenkkade Terrein. Gebouwen Transformatoren en apparaten Onderst. Westduinweg Gebouw Tran sf ormatoren en apparaten Onderst. Appelstr. Gebouw Transformatoren en apparaten St. Centrale: Gebouw. Transformatoren en apparaten Omzetst. Gelijkstroom Omzetters Schakelinr. D n n n n n 720.518.095,5! n n 2) 3) 9 Op 1 Jan. 1931. 40.376,70 300.310,58 n n D Vermindering in 1931. 920,22 550,67 n n 7) 169.989,18 9) 187.241,92 n n Vermeerdering in 1931. 106.451,82 103.250,31 5.260,80 33.070,61 n n n 180.549,1 334.986.0 36.164,’ 288.263? Totaal ifgeschreven op 1 Jan. 1931. 144.481,21 56.283,19 766.567,75 973,83 2.662,70 97,57 16.369,14 75.373,97 41.889,92 19.922,29 1.332,95 2.110,53 4.178,86 2.427,22 567,57 550,67 5 8 7 20 4 5 7 7 4 4'/2 5 5 5 5 7 7 f 4) 171.681,96 6) 59.807,97 8) 257.990,30 „,0) 56.253,38 n 87.934,18 205.508,42 8.770,05 15.095,78 8.132,82 7.697,48 573,75 1.209,54 215,13 2.870,06 Totaal afgeschreven op 31 Dec. 1931. 8.770,05 136.941,55 194.142,31 74.122,76 37.888,76 19.290,43 67.261,23 19.125,96 Boekwaarde °P 31 Dec. 1931. 36.164,70 184.975,91 117.024,29 149.516,58 171.779,68 198.044,53 580.853,54 736.247,96 95.490,87 32.916,29 25.297,93 42.116,81 2.374,41 162.656,60 153.949,61 1.191,16 3.264,45 Op 31 Dec. 1931. 169.613,0 70.805,0: 44.588,3 109.378,0! 21.500.3 290.746.1 197.853,9 2.134.123,99 731.029,33 2.474.638,36 695.209,33 1.024.411,33 2.522.815,29 17) Overboeking. 49.85 overboeking. 46,38 46.823,47 7.697,48 19.937,05 1.669,62 2.110,53 4.178,86 2.533,— „l5) 12.046,74 „l7) 4.212,- f 1.316.301.76 123.670,08 67.151,93 31.006,50 18.974,30 61.501,76 16.975,92 14.339,02 8.237,86 f 4.957.906,36 1.436.502,98 4.171.112,16 1.145.074,33 1.742.141,65 175.288,93 301.915,47 30.000,— 8.540,76 13.248,61 3.503,35 17.381,93 1.087,37 3.125,90 304,68 16.369,14 75.373,97 55.431,73 63,34 534,69 163.847,’ 157.214.1 10.768,4* 3.000," 20.209,2! 6.812,- 4.212,— 12.046,74 90.394,52 8.303,78 8.992,79 4.494,99 8.186,69 2.150,04 356,32 538,42 7 72 5 20 20 8 10 14 5 n 140.383,34 f Afschrijving in 1931. 290.746,16 197.853,98 f 2.744.394,41 18.475,64 13.849.79 142.342,08 966.308,74 1,— 3.170,60 4.961,29 884,99 18.428,29 993.754,91 1.699.029,91 29.999,— 4.513,28 8.271,34 2.618,36 7.210,16 1.751.642,05 162.956,85 70.132,98 907.705,16 127.789,31 127.721,— 1.872.406,34 n n n 4.487.791,80 1.263.112,3 n r n n n IS) Incl. f i’) 7,36 5,06 0,71 Openbare Electrische Verlichting. Aanleg en uitbreiding verlichting Gebouw Meubilair Gereedschappen Transportinrichtingen Automobielen en rijwielen f 2.884.650,38 855.077,28 1.608.265,57 n 1.849.104,59 f 2.486.114,68 n •n n n D f 2.558.789,33 251.411,16 10.705,94 7.975,— 1.563.515,05 29.999,— 4.507,10 7.612,47 2.403,23 n n ”13) 14.424^26 6.055,12 Vermindering in 1931 wegens afboeking actief. UV.ll I 1)01 n 64.940,58 I Q4 I n 16,58 147,16 92,71 1.992,16 3.000,— 17.585,98 6.812,— f 9.810.755,84 Diversen. Kabelnet Transformatoren. Huisaansluitingen Meters Muntmeters Muntmeterinstallaties Installaties voor nacht- stroomlevering Meubilair Kantoormachines Automobielen en rijwielen Gereedschappen Warmteleveringsinst. Illuminatiematerialen Gebouw Loosduinen Terrein Dienstwoningen Terreinen n -- AUi.OUOiü 51.975,83 f 2.780.11LI f 2.304.832,12 788.174,60 2.732.531,09 735.093,57 1.036.971,54 2.686.505,79 f 3> 232.663,51 5) 209.874,80 1.643.521,8 4.340.796,81 1.315.947,1 1.773.219.51 4.535.610.31 f 2.665.338,6: 30.000,- 7.683,88 13.232,0 3.503,3: 25.638J 5,569,40 T 2.745.39679* 1.613^606,25 s) Incl. f 165,78 overboeking io; --- 1') IJ) 34.342,96 105.855,92 21.500,37 15.480,25 i 10.768,44 3.000,— 8.162,50 2.600,— 1.229,30 2.347,54 '31 Incl. f 1.102,81 overboeking. ibOv’erSoeS59 Incl. f 1.204,67 overboeking. >1 Incl. f 70,— overboeking. 5,60 89,81 7,18 5) Incl. f 73,60 overboeking. n n f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 740