31 26 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Magazijnvoorraad. f f 874.144,27 Steenkolenvoorraad. 18.517.348 kg steenkolen a f 10,323 per 1000 kg 191.159,35 Drukwerk, bureaubehoeften enz. f f 3.333,11 De Administrateur, G. J. J. BENOIST. Gezien De Directeur, G. J. T. BAKKER. Drukwerk en bureaubehoeften Postzegels Plakzegels Openbare Verlichting Loosduinen 42.776,82 5.969,26 229.192,94 1.750,64 121.112,05 358.893,73 7.859,05 101.976,99 4.612,79 2.522,48 55,53 755,10 Reservedeelen voor ketels, machines enz. Olievoorraad Kabels Oude materialen Materialen voor nachtstroominstallaties Diverse materialen Hoofdmagazijn Magazijn Centrale n n f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 741