31 27 OVERZICHT 1931 VAN X. Uitbreiding. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Onderhoud. f f f 1.267.931 ,14 11.324,91 f 253.508,08 n 283.746,04 n Diversen. f n d. Kabelnet 7.989,57 r. f 696,05 1.191’16 Transporteeren f 1.887,21 f 1.822.161,23 f 652.101,02 n n r> n •n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n r> r> n r> Y) n n n n n n n n 25.561,78 30.570,61 7.244,25 2.658,87 20.334,84 37.910,35 232.573,70 3.753,48 49.697,95 37.835,74 109.768,17 290.953,30 21.324,54 5.260,44 11.193,93 10.089,20 831,49 982,58 41.196,56 5.107,13 5.073,32 3.279,81 674,58 5.735,46 15.461,45 40,49 204,49 22,29 10,23 2.669,80 2.996,13 1.449,22 3.232,34 2.474,18 984,69 483,55 53.156,23 70.944,71 33.004,08 308.288,65 579.035,72 77.553,06 2.366,95 36.714,97 32.136,98 18.597,40 10.558,78 7.975,— 13.321,45 6.055,12 c. Meubilair Kantoormachines Automobielen en rijwielen Gereedschappen Warmteleveringsinstallatie Gebouw Loosduinen Dienstwoningen b. Magazijnen en Meter- werkplaats. Gebouwen Meterwerkplaats en IJkinrich- ting Laboratorium Transportinrichtingen a. Fabrieken. Ophooging terreinen enz. Gebouwen I II Turbo-dynamo’s Stoomketels Poederkoolinrichting Voedingsapparaten Buisleidingen Schakelbord Schakelinrichting eigen bedrijf Werkplaatsinrichting Transportinriehtingen Waterreinigingsinrichting. Aecumulatorenbatterijen e. Onderstations en Transfor matoren. Onderst. Sehenkkade: Terrein Gebouwen Transformat. en apparaten Onderst. Westduinweg: Gebouw Transf. en apparaten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 742