32 4 Leeningen. zich de gesloten leeningen verdeelen Garantiën. 3 Onderpanden. Rente. i I Aangeboden werd een totaal bedrag van f 3.071.050,—, waar van werd aangenomen f 2.745.150,voor 88 posten. De 2 aanvragen tot voortzetting werden beide toegestaan tot een totaal bedrag van f 9.932,—. Voor sluiting kwamen 91 posten in aanmerking, nl. 88 in dit jaar aangenomen posten en 3 posten tot een bedrag van f 495.700,welke in 1930 reeds waren aangenomen. Van 8 aan genomen leeningen tot een bedrag van f 832.550,kon de slui ting niet meer in 1931 plaats hebben. Er kwamen dus 83 leeningen tot stand en wel tot een gezamenlijk bedrag van f 2.408.300, Naar de grootte laten als volgt: De 2 in 1931 toegestane voortzettingen kwamen dit jaar beide tot stand. Na de aflossingen op de leeningen, waarvoor de Gemeente garant is en waarvan het risico voor rekening van de Bank loopt, bedroeg op 31 December 1931 het gedeelte dezer leeningen f 956.135,—. De in 1931 behandelde nieuwe aanvragen betroffen perceelen aan en nabij het nieuwe gedeelte der Laan van Meerdervoort, voorbij de Laan van Eik en Duinen en in het plan Segbroek; de overige panden liggen in „Marlot”, het Laakkwartier en in het Scheveningsche deel der Gemeente. De in dit jaar verbonden opstallen bestonden in beneden- en bovenwoningen, portiekhuizen, winkelhuizen met woningen, kleine eengezinshuizen, hoerenhuizen, landhuizen en villa’s, ga rage’s, fabrieksgebouwen met kantoorgebouwen enz. en een flatgebouw. Bij de inspectie der onderpanden, die op de gewone wijze werd uitgevoerd, kwamen geen ernstige tekortkomingen aan het licht. De rentevoet van de in dit jaar gesloten leeningen bedraagt voor 24 leeningen 4% voor 30 leeningen 5 voor 2 leeningen 5'/b voor 14 leeningen 5!4 en voor 13 leeningen 5!4 Bij VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. te zamen groot f 2.408.300, Totaal 83 leeningen, te zamen groot f 52.650,— 189.350,— 192.500,— 248.700,— 137.600,— 142.000,— 158.500,— 133.400,— 155.000,— 89.600,— 909.000,— 14 leeningen, 27 14 10 4 3 3 2 2 1 leening 3 leeningen, van f 10.000,— 20.000,— 30.000,— 40.000,— 50.000,— 60.000,— 70.000,— 80.000,— beneden f 5.000,tot 5.000 10.000,— 20.000,— 30.000,— 40.000,— 50.000,— 60.000,— 70.000,— 80.000,— 90.000,— boven f 100.000,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 747