32 32 8 9 VERLIES EN WINS OVER 1931. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. f f 4.000,— 470.221,54 f 3.650,— 1.000,— f 398.997,23 71.224,31 f f 32.861,0! f 1.005,83 3.010,82 f 7.112,- 15.201,32 if: 665,— f 19.882,91 n 12.978,0! f 722,— 5-909,75 1.202,25 f Saldo winst (bestemd voor reserve) 80.779,6! f f 80.779,68 Gezien ,1 loete voor te late betaling 'ergoeding voor vervroegde aflossing Af: vergoeding door geldneiners en voorts aan voor raad vergoeding door het Noodhypothekenfonds voor het door de Bank gevoerde beheer enz. vergoeding door het Rijkshypothekenfonds voor het door de Bank gevoerde beheer enz. vergoeding door schuldenaren voor bemoeiingen der Bank in zake de exploitatie hunner panden Onkosten: vergoeding aan de Gemeente voor gebruik van loealiteit enz vergoeding aan de Gemeente voor beschikbaar stelling van personeel uitkeering aan de Gemeente wegens bijdrage in de kosten van beheer pensioensbijdragen voor rekening van de Bank komend overige personeelkosten premie Invaliditeitswet en Ongevallenwet kosten van drukwerk,zegels, bureaubehoeften enz. Voor afschrijving van: disagio en leeningskosten meubilair De Directeur, HENSS. 8.732,81 59.068,1! ntrest: hypotheekrente rente van gedeponeerd kasgeld honorarium schatters informatiekosten teruggave aan geldnemers van kosten van schatting en onderzoek 459.672,49 10.549,05 2.383,70 396.613,53 1.056,75 7.296,37 1.137,62 19.545,22 58,01 3.470,21 5.144,— 43,75 De Administrateur, W. D. BOLL. 8.657,81 75,— chatting en onderzoek: dooi- geldnemers vergoede kosten van schatting en onderzoek enz Lf: dépötrente rente van kapitaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 750