r 32 32 Lf: rf r 10 11 VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. DECEMBER 1931. fcemeente ’s-Gravenhage, kapitaal Hypothecaire geldleeningen f 9.103.783,30 f 9.381.386,11 f 2.511,89 f 731.001,23 1.710.681,61 1.000,— f 679.340,87 10.549,05 491.640,24 f 668.791,82 956.135,— 14.891,92 506.532,16 voor leveranties, kantoorbe- f 321,34 Disagio en leeningskosten 277.602,81 175,13 146,21 f 313.530,50 3.010,82 310.519,68 270.517,91 f 15.201,32 255.316,59 12.555.484,8’ Over te brengen Over te brengen f f 11.572.295,41 Bij: winst van het fonds over 1931 Garantiën, voor door derden aan geldnemers ver strekte hypotheken Meubilair Reservefonds op 1 Januari 1931 3.650,— 1.760,— 951.093,90 26.074,59 956.135,— 750,- 272.317,34 396.613,53 4.000,— BALANS PM fcemeente ’s-Gravenhage, loopende rekening: I aflossing van kapitaal rente van kapitaal vergoeding voor gebruik van loealiteit enz. I vergoeding voor de beschikbaarstelling van per soneel enz J pensioensbijdragen I uitkeering wegens bijdrage in de kosten van beheer Bf: E rente van gedeponeerd kasgeld Gelden: kas kassier (voor door de Bank, het Noodhypothe- kenfonds en het Rijkshypothekenfonds ge stort) postrekening Gemeente ’s-Gravenhage, voor nog op te nemen kapitaal tükshypothekonfonds I saldo wegens ten behoeve van het fonds ont vangen en uitgegeven gelden I vergoeding door het fonds voor het door de Bank gevoerde beheer en uitkeering van on kosten fc'oodhypothekenfonds: I saldo wegens ten behoeve van het fonds ont vangen cn uitgegeven gelden I vergoeding door het fonds voor het door de Bank gevoerde beheer en uitkeering van on kosten Barantiën, voor door derden aan geldnemers ver- I strekte hypotheken l)iikosten: I nog te betalen J hoeften enz. voorraad zegels enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 751