r 32 32 12 13 pij: VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. Overgebracht f 12.555.484,88 f 11.572.295,41 Overgebracht 40.551,97 n 1.900,— f 1.601,44 46.813,81 f 50.315,25 11.428,69 38.886,56 n 338.150,— f 491.640,24 73.960,70 565.600,94 12.555.484,88 f f 12.555.484,88 Gezien De Administrateur, W. D. BOLL. De Directeur, HENSS. ■stortingen (door achterstallige geldnemers ten behoeve van de Bank, het Noodhypotheken- I fonds en het Rijkshypothekenfonds gestorte I gelden, welke nog niet zijn afgeboekt) |Af: I geldnemers, voor van hen te vorderen rente, aflossingen en boeten ÏDépóts, saldo der door geldnemers ingevolge I art. 2 van het reglement bij de Bank gedepo- I neerde gelden Reserve: I op 1 Januari 1931 I winst van het Reservefonds over 1931 f 14.891,92 I winst van de Bank over 1931 59.068,78 personen: I schatters, voor het verrichten van schattingen enz., 4e kwartaal 1931 f dépótgevers, voor rente van door hen gedepo neerde gelden, 4e kwartaal 1931 geldnemers, voor reeds betaalde rente en aflos singen van het le kwartaal 1932

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 752