I 32 32 18 19 VERLIES EN WINS VER 1931. rf: I- VERSLAG VAN HET NOODHYPOTHEKENFONDS. VERSLAG VAN HET NOODHYPOTHEKENFONDS. Onkosten: Intrest: f 3.010,82 f 81.239,33 500,— 3.510,82 69.964,69 f Af: vergoeding door geldnemers 16,30 f 3.494,52 5.748,99 n 3.968,46 13.211,97 f f 13.211,97 Gezien De Administrateur, De Directeur, W. D. BOLL. HENSS. f 9.717,45 3.968,46 Afschrijving van het disagio f 5.748,99 I Voor afschrijving van disagio en leeningskosten Verlies bij executie van onderpandenI I hypotheekrente I rente van kasgeld I rente uit anderen hoofde 78.451,20 2.685,38 102,75 11.274,64 678,35 1.258,98 f lExploitatiewinst (zonder afschrijving disagio) L\f: I verlies bij executie I rente van kapitaal Boete voor te late betaling R’ergoeding voor vervroegde aflossing voor vergoeding aan de Gemeentelijke Hypo- I theekbank voor het door haar gevoerde beheer en restitutie aan haarf voor uitkeering aan de Gemeente wegens bij- i drage in de kosten van beheerI

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 756