32 32 26 27 VERLIES EN WINS 'ER 1931. VERSLAG VAN HET RIJKSHYPOTHEKENFONDS. VERSLAG VAN HET RIJKSHYPOTHEKENFONDS. f 656.994,89 15.201,32 500,— f 15.701,32 572.602,63 228,70 f 15.472,6 f Voor afschrijving van disagio en leeningskosten 10.960,28 Verlies bij executie van onderpanden 97.485,21 127.405,31 f f 127.405,38 Gezien: De Administrateur, De Directeur, W. D. BOLL. HEN SS. f 147.861,90 136.901,62 Saldo verlies f 10.960,28 Af: vergoeding door geldnemers Onkosten: voor vergoeding aan de Gemeentelijke Hypo theekbank voor het door haar gevoerde be heer en restitutie aan haar voor uitkeering aan do Gemeente wegens bij drage in de kosten van beheer Itrest: hypotheekrente Verlies bij executie van onderpanden Af: Aandeel van het Grondbedrijf Uitkeering uit faillissement Exploitatiewinst 516.995,— 16.518,31 329,55 38.759,77 f 84.392,26 3.390,49 20.138,35 7.914,— 610,— f 48.408,51 1.968,11 86.525,— )ete voor te late betaling ïrgoeding voor vervroegde aflossing ovisie 14.447,41 hatting en onderzoek Ido verlies (ingevolge de beheersverordening uit te keeren door de Gemeente) tente van kapitaal i kasgeld waarborgsommen. dépötrente

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 761