I 33 6 en per kantoor: f 132 275 f 2.026.864,50 1 173 1 173 8 352 f152.307,75 Voorschotten op pensioenen. De volgende staat geeft de vermeerdering of vermindering aan van het aantal beleeningen en verstrekte bedragen in de verschillende kantoren. 822 800 792 1 507 2 946 391 51.184,25 15.339,75 35,158,25 9.074,50 31 3 477 50 26 726 39 188 15 477 21 531 29 303 Hoofdkantoor Bijkantoor A B C D E 7.120,— 373.092,25 925.985,25 220.675.25 178.684,25 321.307,50 tegen 3 963 voorschotten tot eten bedrag van f 783.930,68 in 1930, alzoo 684 voorschotten minder tot een lager bedrag ad f 73.865,51. Meer Minder Hoofdkantoor Bijkantoor A B C D E „181.558,11 „176.089,34 165.997, 3 279 voorschotten, ten bedrage van f 710.065,17 Totaal Er werden uitbetaald: in het le kwartaal 865 voorschotten, ten bedrage van f 186.420,72 2e 3e 4e f 3.710,— 37 841,— VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. KANTOREN. Aantal. Bedrag. Aantal. KANTOREN. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Meer dan in 1930. Minder dan in 1930. Bedrag. Meer dan in 1930. 99 Minder dan! in 1930. i 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 767