33 8 1 Totaal f 3.223.784,72 tegen f 3.456.567,43 in 1930, eene vermindering dus van f 232.782,71. AFLOSSINGEN. Totaal 123 929 f 1.961.848,— Deze cijfers waren voor 1930: Totaal 129 203 Van Leeningen op onderpand. a. met ander onderpand dan effecten b. met effecten als onderpand 129 122 81 92 56 38 20 3 5 1 a b 123 851 78 42 37 57 500,— 1.000 2.000,— 2- 5- 10- 20,— 30,— 50,— 75,- 100,— 200,— 300,— 400,— 500,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— 6. Af gelost werden: f 2.023.935,50 12.900,— t./m. f 30,— 50 75,- 100,- 200.- 300,- 400.- 1- 2,- 5- 10,- 20,- 567 3 377 769 297 184 f 2.036.835,50 zoodat er in totaal 5 274 aflossingen minder plaats hadden tot een lager bedrag van f 74.987,50. Naar haar bedrag en aantal zijn de aflossingen, met uit zondering der beleende effecten, te splitsen als hieronder op genomen: Het totaal generaal der uitgeleende gelden bedroeg: wegens leeningen op onderpandf 2.026.864,50 voorschotten op pensioenen710.065,17 andere geldleeningen486.855,05 f meer dan 17 568 d.i. 39121 32 762 f 1.950.643,— 11.205,— 18 291 6 249 4 775 1896 1114 1257 343 156 105 137 48 16 Transporteer en 123 838 d.i. 136 5 409 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Aantal leeningen. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Meer Minder dan in 1930. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Aantal. 99 99 99 99 99 99 99 99 Bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 769