33 10 1 274. f 12.156,25 1 274 6 548 bedrag van 1527 f Andere geld- leeningen. De volgende staat geeft de vermeerdering of vermindering aan van het aantal en bedrag der aflossingen in de verschillende kantoren: 101- 251,— 35 256 1206 30 10 2 820 1 708 1 913 97 3.335,— 39 176,50 f 50,— 100,— 250,— 500,— Voorschotten op pensioenen. door Rijkspersoneel: leeningen tot en met van f 51,t./m. Hoofdkantoor Bijkantoor A B C D E Meer Minder Totaal 2e 3e 4e 3 280 voorschotten, ten bedrage van f 710.087,63 665,— 10.125,— 53.930,— 4.890,05 f 69.610,05 f 290.990,05 14 109 386 15 524 Transpor teer en 2 051 f 1.690,— 23.405,— 183.957,— 12.328,— f 221.380,— f 50,— 100,— 250,— 500,— Afgelost werden: in het le kwartaal 865 voorschotten, ten bedrage van f 186.420,72 822 .,181.558,11 800 „176.089,34 793 „166.019.46 In 1930 waren deze cijfers 3 962 voorschotten ten bedrage van f 783.908,22; alzoo werden 682 voorschotten minder af gelost, tot een lager bedrag ad f 73.820,59. Er werden 2 884 leeningen tot een gezamenlijk f 484.591,05 geheel afgelost en wel: door Gemeentepersoneel: leeningen tot en met van f 51,t./m. 101,- 251, 24.664,25 22.275,— 2.307,— I - f 14.463,25 I t VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Aantal. KANTOREN. Minder dan in 1930. Aantal. Bedrag. 99 99 Meer dan in 1930. 99 99 99 99 99 f Minder dan: in 1930. Bedrag. Meer dan in 1930. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 i f 89.450,75

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 771