33 11 f 290.990,05 Transport 2 051 1.340,— 833 Totaal 2 884 Totaal het gezamenlijk bedrag daar- f Totaal eene van leeningen op onderpand voorschotten op pensioenen andere geldleeningen 101 251- 28 227 314 264 Januari Februari Maart April Mei Juni J uli Augustus September October November December tegen f 3.310.859,05 in 1930, f 150.779,15. 8 422 7 804 8 306 8172 8 336 8 439 8 745 7 975 8 694 8 653 8169 8 582 100 297 Totaal vermindering dus zoodat thans een lager aantal van 52 leeningen en een hooger bedrag van f 4.088,55 werd gedelgd. Het aantal terugbetalingen en van bedroeg per maand in: In 1930 werden af gelost door: Gemeentepersoneel Rijkspersoneel Particulieren door Particulieren: leeningen tot en met f 20.831,— 58.325,— 113.105,— f 193.601,— f 484.591,05 41.670,24 39.033,55 42.143,45 41.798,85 39.265,51 40.430,65 42.645,39 38.085,60 41.453,70 41.527,99 39.763,69 40.325,65 f 488.144,27 tegen 101 055 ad f 490.115,33 in 1930, zijnde in aantal 758 en in bedrag f 1.971,06 minder. Het totaal generaal der af geloste gelden bedroeg mitsdien: f 1.961.848,— 710.087,63 488.144,27 f 3.160.079,90 van f 50,— van f 51,t./m. 100, 250,- 500,— 1 567 leeningen ad f 225.830,50 559 72.860,— 810 181.812,— 2 936 leeningen ad f 480.502,50 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. 99 99 99 99 99 99 Aantal. Bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 772