n 33 33 12 13 7. VERKOCHTE ONDERPANDEN. Van 1929 1 130 Totaal 9 454 onderpanden ad f 131.891,25 6 8 1 2 495,— 14,- 1.000,— 40,- 27,50 7,- 4,- 9.532,50 10.015,50 14.045,75 12.020,75 8.610,25 10.056,50 9.696,75 13.345,50 10.363,25 10.536,50 13.490,50 8.590,— 1930 1931 265 175 72 53 16 14 13 5 3 2- 5,- 10,— 20,— 30,— 50,— 75,— 100,— 200,— 300,— 400,— 500,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— 4.000,— Van April Mei Juni Juli September November April Mei Juni Juli Augustus September October November December Januari Februari Maart April 1430 d.i. 3133 2 293 1406 552 355 118 53 63 24 11 4 8 2 1 1 91 22 9 454 d.i. 617 De publieke veilingen hadden plaats in het aan het Hoofd gebouw grenzende verkooplokaal in de Korte Lombardstraat, terwijl dagelijks de winkel geopend was, alwaar verkrijgbaar zijn de door de Bank ingekochte goederen. De volgende opgaaf geeft het aantal onderpanden aan, dat verkocht werd, met de daarop verstrekte bedragen en gerang schikt naar de maanden, waarin zij werden beleend: De rubrieksgewijze verdeeling van de verkochte onderpanden is als volgt: Van het aantal der in de maanden Mei 1930 tot en met April 1931 beleende andere onderpanden dan effecten bedroeg het ver kochte gedeelte: in 1931 6,88 terwijl dit percentage over het overeenkomstige tijdvak in de drie voorafgegane jaren was: in 1928 1929 1930 5,67 5,94 6,24 De volgende staat geeft een overzicht van de gehouden ver- koopingen: f meer dan 2 onderpanden ad f 1 onderpand 1 1 2 onderpanden 1 onderpand 756 onderpanden 816 666 864 622 862 756 1031 779 817 728 748 1, t./m. f 2, - 5,- 10,— 20,— 30,— 50,— 75,— 100,— 200,— 300,— 400,— 500,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— Totaal VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Aantal. ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff Verlies. Overschot. hoofdsom. interest. admloon. vendugeld. 1 2 3 4 5 12 13 9 f I f f f 31,35 f f f 1.584,12 t t 3,53 13.958,99 f 31,35 Verknoping gehouden in Aantal onder panden. bewaar- 'loon. 2.597,30 3.039,68 2.282,85 214,65 2.533,57 2.424,93 2.413,27 374,28 f 15.880,53 0,47 1,01 0,54 2.506,36 1.979,61 2.314,60 33,45 2.156,94 2.589,55 2.378,48 Januari Maart Mei Juni Juli September November December 1 580 1 527 1 485 1 1 786 1 578 1 488 9 1.477,77 f 1.691,09 1.210,18 105,— 1.349,75 1.272,79 1.301,99 236,42 26.063,77 31.426,32 22.768,98 2.327,65 25.679,15 24.059,01 24.143,42 4.116,70 f 160.585,— 28.569,24 33.405,65 25.083,24 2.361,10 27 835,62 26.647,55 26.521,36 4.116,70 f 174.540,46 Van de opbrengst was verschuldigd recht van waarborg. 6 Totaal kolommen 3 t./m. 9. Opbrengst (vendugeld inbe grepen). de Bank wegens kosten der verkooping. '~~~8 f 279,30 319,53 179,91 331’,02 236,58 237,78 f 218,15 257,40 234,25 5," 193,- 157,70 176,80 27,50. f 1.269,80 f 0,89 0,28 0,34 Meer Minder dan in 1930. f 21.245,— 25.907,50 18.670,75 2.000,— 21.042,25 19.763,25 19.807,50 3.455,— 214,90 211,12 191,04 3- 229,56 203,76 206,08 23,50 9 454 |f 131.891,25 f 8.644,99,f 1.282,96 1) Dit bedrag is geboekt op de rekening „Onvoorzien” (Zie bladz. 18).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 773