33 14 8. SALDO LEENINGEN. Van 1 Op 31 Leeningen op onderpand. 4 4 40 13 4 3 16 3 5 2 350 328 326 172 9 4 021 11 049 9 238 6 352 2 724 2160 891 503 539 163 80 50 56 19 5 2 2 1 1 1272 28 1300 Voorschotten op pensioenen. Andere geld- leeningen. 2 5- 10- 20,— 30 50 75 100 200,— 300,— 400,— 500,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— 4.000,— 5.000,— 8.000,— 10.000,— 587 1 leening 1 088 leeningen Totaal 3221 leeningen ad f 325.923,35 tegen 3 257 ad f 327.565,57 op 31 December 1930, een lager aantal alzoo van 36 leeningen tot een lager bedrag ad f 1.642,22. aan Rijks-, Provinciaal-, Gemeentepersoneel en Particulieren be droeg in aantal 3 221 en in bedrag f 325.923,35, verdeeld als volgt over de vier categorieën: Gemeentepersoneel Rijkspersoneel Provinciaal personeel Particulieren 1,t./m. f Het saldo bedroeg op 1 Januari 38 970 ad f 829.797,50 en op 31 December 37 861 ad f 758.922,75, alzoo 1 109 minder tot een bedrag van f 70.874,75 lager. De rubrieksgewijze verdeeling op 31 December was als volgt: d.i. 182 2- 5,- 10,- 20,— 30 50 75,— 100,— 200 300, 400, 500,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— 4.000 7.000,— 9.000,— Te zamen Effecten Totaal December waren alle in 1931 verstrekte voorschotten terugontvangen, zoodat ter zake geen saldo bestond. Het saldo der op 31 December uitstaande leeningen f meer dan 1545 leeningen ad f 121.531,33 43.911,40 300,— 160.180,62 37 855 d.i. 191 6_„ 37 861 d.i. 191 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Aantal. 11 Meer Minder dan in 1930. 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 774