33 15 f 758.922,75 Totaal FINANCIEELE UITKOMSTEN. jaarrente. 1°. 1930. 1931. 87.817,54 f 87.894,11 25.238,46 25.178,21 8.644,99 Totaal van effecten 4°. 5°. Van de ontvangen rente van leeningen aan Rijks-, Provin ciaal en Gemeentepersoneel en Particulieren werd wegens ver vroegde terugbetaling gerestitueerd f 1.311,51 en ter zake van voorschotten op pensioenen f 6,10. De verdeeling van de ontvangen rente naar den rentevoet blijkt uit den hierna volgenden staat. 10 7 6 7 2°. 3°. 278,51 7.107,29 358.94 7.778,31 tegen Ontvangen interest. 9. De verschuldigde jaarrente bedraagt voor de gelden ter leen Verschuldigde verstrekt: op gebruikte kleedingstukken en gebruikt beddegoed tot een maximum beleensom van f 10, op fondsen op edelgesteenten en elk ander onderpand 2 voor de eerste, 1 voor de tweede, 1 voor de derde en '/2 voor elke verdere maand; voor de voorschotten op pensioenen voor de overige geldleeningen Aan interest werd in totaal ontvangen f 129.107,91 f 130.018,80 in 1930. Die ontvangst is te splitsen als volgt: Het algemeen totaal van het saldo der uitgeleende gelden bedroeg: van leeningen op onderpand voorschotten op pensioenen andere geldleeningen van afgeloste beleeningen van ander onderpand dan effectenf van afgeloste beleeningen met effecten als onderpand van voorschotten op pensioenen van geldleeningen aan Rijks-, Provin ciaal en Gemeentepersoneel en aan particulieren van door verkoop van ander onder pand dan effecten afgewikkelde beleeningen 8.820,55 f 130.013,80 f 129.103,11 5,—4,80 f 130.018,80 f 129.107,91 325.923,35 f 1.084.846,10 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 775